پایان نامه تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا


چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

در سراسر جهان هویت‌طلبی و گرایش به تشکیل دولت-ملت‌های مستقل در دوران مدرن به ویژه با افزایش موج جهانی شدن شدت گرفته است. اروپا با روند چالش‌برانگیز جدایی‌طلبی رو به روست و برآورد شده احتمالا در قرن بیست و یکم این قاره با ظهور 10 کشور از درون این جریان‌های جدایی‌طلب مواجه شود. از سال 2000 تاکنون جریان‌های جدایی‌طلب مانند کوزوو و کریمه در اروپا از دولت مرکزی خود مستقل شده‌اند. مبنای چنین گرایش‌های واگرایانه‌ای عوامل قومی، زبانی و احساس محرومیت نسبی است. به طور کلی، گسل‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا فعال شده و یکپارچگی اتحادیه اروپا از جمله در بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را با چالش رو به رو کرده است. پس از پایان حاکمیت کمونیستی در اروپای شرقی و شوروی، تمایلات ناسیونالیستی برای خودمختاری و استقلال که سالیان مدیدی سرکوب شده بود، خود را آشکار کرد. امروزه اگرچه ظاهرا پروژه همگرایی نهادی در اتحادیه اروپا به سرعت پیش می‌رود، اما جنبش‌های ملی‌گرایی قومی نیز در حال رشد هستند که یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا را تضعیف کرده است. در عین حال، رشد ملی‌گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه پس از بحران اقتصادی سبب واگرایی و تضعیف یکپارچگی اتحادیه اروپا شده است.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول کلیات پژوهش… 4

1-1. طرح مساله. 5

1-2. اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن. 6

1-3. سئوال و فرضیه تحقیق. 6

1-3-1. سئوال اصلی.. 6

1-3-2. سئوال‌های فرعی.. 6

1-3-3. فرضیه اصلی.. 6

1-3-4. فرضیه جانشین.. 6

1-4. متغیرهای تحقیق. 7

1-5. تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی.. 7

1-5-1. تنوع فرهنگی.. 7

1-5-2. هویت‌طلبی.. 7

1-5-3. اتحادیه اروپا 8

1-5-4. حق تعیین سرنوشت.. 8

1-5-5. جدایی‌طلبی.. 9

1-5-6. یوروسپتیسیسم. 9

1-5-7. قومیت.. 9

1-6. ادبیات و پیشینه تحقیق و نوآوری آن. 10

1-7. روش تحقیق. 12

1-8. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 12

1-9. روش گردآوری اطلاعات.. 12

1-10. چارچوب نظری تحقیق. 12

1-11. قلمرو تحقیق. 12

1-12. محدودیت‌های تحقیق. 13

1-13. سازمان‌دهی تحقیق. 13

فصل دوم چارچوب نظری.. 15

2-1. روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشت.. 16

2-1-1. تقابل اصل احترام به تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت مردم. 20

2-1-2. مفهوم واژه مردم. 22

2-1-3. آثار حق تعیین سرنوشت.. 23

2-1-4. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت.. 24

2-2. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل. 25

2-2-1. تبیین نظری جدایی‌طلبی یکجانبه. 27

2-2-2. بنیان‌های اخلاقی حق جدایی‌طلبی یا طلاق سیاسی.. 28

2-3. رویکرد نظری به ریشه‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی.. 28

2-3-1. رویکرد دیرینه‌گرا 31

2-3-2. رویکرد ابزارگرا 32

2-3-3. رویکرد سازه‌انگارانه. 34

فصل سوم پیشینه هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی در اروپا 40

3-1. روند شکل‌گیری و هویت‌شناسی اتحادیه اروپا 41

3-1-1. نمایی از ساختار اتحادیه اروپا 42

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید