پایان نامه تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکان و جوانان


موضوع:

تاثیر تلویزیون بر رفتار کودکان و جوانان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………

طرح مسئله ………………………………………………………………………………………………….

اهمیت و فواید موضوع تحقیق………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………..

فرهنگ‌پذیری …………………………………………………………………………………………………

خرده فرهنگ …………………………………………………………………………………………………

التقاط فرهنگ ………………………………………………………………………………………………..

التقاط فرهنگی ………………………………………………………………………………………………

تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………….

هدف ازتهاجم فرهنگی …………………………………………………………………………………….

اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی ……………………………………………………………………….

جمع‌بندی ……………………………………………………………………………………………………

تاریخچه تلویزیون ……………………………………………………………………………………………

تاریخچه تلویزیون در ایران ………………………………………………………………………………….

چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………

چارچوب تئوریکی ……………………………………………………………………………………………

الف – جامعه‌معنوی …………………………………………………………………………………………

در این جامعه شاخص های ارتباطی زیر قابل سنجش است :…………………………………………

  • اداره اورگانیک …………………………………………………………………………………………
  • ارتباطات عمقی ………………………………………………………………………………………
  • امتداد تاریخی ………………………………………………………………………………………..
  • کوچکی جمع و ارتباط تام …………………………………………………………………………..

ب- جامعه صوری ……………………………………………………………………………………………

1) وسعت ……………………………………………………………………………………………………

2) اراده اندیشیده……………………………………………………………………………………………

3) بی‌نامی ………………………………………………………………………………………………….

4) ارتباط سطحی …………………………………………………………………………………………..

نظریه دایزمن ………………………………………………………………………………………………..

نظریه لئوناردو برکویتز ………………………………………………………………………………………

نظریه بلسون ………………………………………………………………………………………………..

نظریه اجتماعی مابعد نوین ژان بودریلار ………………………………………………………………….

کلنر در جمع‌بندی این نظریه چنین نتیجه می‌گیرد ……………………………………………………..

نظریه بندوراد نظریه شناختی و اجتماعی ………………………………………………………………

نظریه دکتر لارنس فریدمن ………………………………………………………………………………..

فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………

فرضیه‌های اصلی ………………………………………………………………………………………….

فرضیه‌های فرعی ………………………………………………………………………………………….

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….

معرف سازی ……………………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………………….

خشونت …………………………………………………………………………………………………….

از خودبیگانگی ……………………………………………………………………………………………..

بزهکاری …………………………………………………………………………………………………….

تعریف مفاهیم نظری ………………………………………………………………………………………

طبقه اجتماعی …………………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت ………………………………………………………………………………………………..

خشونت ……………………………………………………………………………………………………..

از خودبیگانگی ………………………………………………………………………………………………

بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………..

تاریخ ادبیات ………………………………………………………………………………………………….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..

خشونت در تلویزیون …………………………………………………………………………………………

اثرات تلویزیون بر کودکان و نوجوانان ……………………………………………………………………….

الف – رابطه رشد شناختی کودکان با ادراک برنامه‌های تلویزیون ………………………………………

ب – رابطه رشد شناختی کودکان باادراک آگهی‌های تلویزیون ………………………………………….

ج – تلویزیون و دشواریهای رفتاری ………………………………………………………………………….

د- تلویزیون و اثرات منفی آن بر تحصیل کودکان ……………………………………………………………

چ- تلویزیون و اثرات منفی بر تخیلات کودکان ………………………………………………………………

ح- چرا کودکان و نوجوان تلویزیون تماشا می‌کنند ………………………………………………………..

خ- تماشای تلویزیون با هدف یادگیری ……………………………………………………………………..

چ- تلویزیون درحکم مصاحب …………………………………………………………………………………

هـ – تماشای تلویزیون برای فرار از واقعیت‌ها ……………………………………………………………..

تماشای تلویزیون برای بیداری و تحریک ……………………………………………………………………

تماشای تلویزیون برای کسب اطمینان خاطر و آرامش …………………………………………………..

اثرات منفی و مثبت تلویزیون بر کودکان ونوجوانان در افزایش پرخاشگری …………………………….

تلویزیون و کودکان مطالعه تجربی تاثیرات تلویزیون بر نوجوانان …………………………………………

تلویزیون در زندگی جوانان ؟؟ مالتزک ؛ هامبورگ ( 1959) ……………………………………………..

دلایلی برای بیزاری جستن از تلویزیون …………………………………………………………………..

تاثیر تلویزیون ازدیدگاه روانشناسی ……………………………………………………………………….

برون فکنی ………………………………………………………………………………………………….

خانم هیمل وایت ……………………………………………………………………………………………

از دیدگاه جامعه شناسان …………………………………………………………………………………

از دیدگاه اخلاق و اجتماعی ………………………………………………………………………………

نقش رسانه‌های جمعی در اجتماع ……………………………………………………………………..

نتیجه ………………………………………………………………………………………………………..

نتیجه آخر مطلب …………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات عبارتند از ……………………………………………………………………………………..

مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………..

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید