پایان نامه تاثیر تعارض در محیط کار بر جو سازمانی کارکنان گمرک در شهرستان مهران


– قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: به طور عام مباحث مربوط به رفتار سازمانی و به طور خاص مفاهیم فرسودگی شغلی، تعارض در محیط کار و جو سازمانی را شامل می شود.

قلمرو زمانی: اطلاعات و داده های این تحقیق مربوط به سال ۹۴-۹۳ می باشد

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق کارکنان گمرک شهرستان مهران می­باشد.

 

 

۱-۷- جنبه جدید و نوآوری پژوهش

جنبه جدید و نوآور بودن این پژوهش در این می­باشد که تاکنون تحقیقی با این عنوان در این سازمان انجام نپذیرفته است، همچنین این پژوهش در روش و استفاده از نرم­افزار نیز جدید می­باشد.

 

۱-۸- سازمان­های بهره بردار احتمالی

۱- شرکت­های کوچک و متوسط

۲- شرکت مخابرات

۳- شرکت­های خصوصی

۴- سازمان­های دولتی

۵- بانک­ها

 

۱-۹- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

۱-۹-۱- تعاریف نظری واژه­ها

فرسودگی شغلی:

از سال ۱۹۸۰ مقیاس فرسودگی شغلی مزلاچ[۱] (MBI) به عنوان یک مقیاس استاندارد از به عنوان یک مقیاس استاندارد از نظر دانشگاه شناخته شد و پر نفوذترین تعریف از فرسودگی شغلی را او ارائه کرده است. او فرسودگی شغلی را نشانه­های روانشناختی می­داند که واکنش بلندمدت به استرس­آورهای شغلی را شامل می­شود که با سه ویژگی مشخص می­شود: شخصیت­زدایی[۲]، فرسودگی هیجانی[۳] و نقصان تحقق شخصی[۴] (مزولاچ و همکاران، ۲۰۱۰).

شخصیت­زدایی عبارت است از پاسخ بدبینانه شاغل نسبت به دریافت­کننده خدمات یا ارباب رجوع؛ فرسودگی هیجانی خستگی روانی، کمبود انرژی و احساس کاهش­یافتگی منابع روانی و عاطفی فرد را شامل است؛ و در نهایت نقصان تحقق شخصی نشانه ارزیابی منفی فرد از موفقیت و شایستگی خود است (کات و گلدن[۵]، ۲۰۰۰).

تعارض در محیط کارتعارض:

تعارض اغلب با احساس­های منفی مانند درماندگی، خشم، نگرانی، اضطراب، ترس و دلسردی همراه است. تعارض، نشان­دهنده علاقه و تعصب فرد به عقیده­هایش است. تضاد جز طبیعی و ذاتی محیط کار شمرده می­شود. در محیط کار، وقتی تعارض پیدا می­شود، سطح اخلاقیات، به شدت پایین می­آید، غیب­ها افزایش یافته و بهره­وری و عملکرد سازمانی به شدت کاهش می­یابد (گل­پرور و همکاران، ۱۳۹۱).

جو سازمانی:

جو سازمان به تصورات، احساسات و ارزش­های کارکنان در محیط کارشان اطلاق می­شود. همین­طور احساس تعهد نسبت به سازمان، حس اعتماد و تعلق، اعتماد به نفس و وفاداری را نیز شامل می­شود که تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند فضای فیزیکی، قوانین سازمانی حاکم و ویژگی­های رفتاری افراد در محیط کار قرار می­گیرد. جو سازمانی را جلوه‌ای از فرهنگ، حاصل ترکیبی از احساسات،‌ نگرش­ها، رفتارهای شکل دهنده زندگی سازمانی و یک واقعیت سازمانی با یک مفهوم عینی تعریف می­کنند. جو سازمان به ادراکات اعضای سازمان از عناصر بنیادی سازمان اشاره دارد. جو سازمان می تواند در ارتقای خلاقیت و نوآوری در بین افراد نقش حیاتی ایفا کند. داشتن جو خلاق مرتبط با فرهنگ در سازمان، موجد محیطی است که قدرت سازمانی را افزایش می دهد (کاظمی و همکاران، ۱۳۹۱).

۱-۹-۲- تعریف عملیاتی متغیرها

.در این تحقیق تعارض در محیط کار بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد، اندازه­گیری می­شوند. نمره­ای که پاسخ‌گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند، میزان تعارض در محیط کار را اندازه­گیری می­کند.

فرسودگی شغلی شامل فرسودگی هیجانی، فرسودگی شخصیت­زدایی و فرسودگی نقصان تحقق شخصی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه گیری می­شود. نمره‌ای که پاسخگویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان فرسودگی را اندازه­گیری می­کند.

در این پژوهش جو سازمانی بدون بعد می­باشد که با استفاده از پرسشنامه­ای استاندارد که برای این کار در نظر گرفته شده است، اندازه­گیری می­شود. نمره­ای که پاسخ­گویان در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می­دهند میزان جو سازمانی را اندازه­گیری می­کند.

۱- Maslach et al

۲- depersonalization

۳- emotional exhaustion

۴- reduced personal accomplishment

۵- Côté & Golden

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید