پایان نامه تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی


چکیده:

   وقوع جنبش‌های اخیر کشورهای خاورمیانه و جهان عرب، که از اعتراضات مردمی در تونس آغاز و دامنه آن کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و غیره کشیده شده، برخی از نقد و تحلیل‌ها را پیرامون ماهیت این تحولات، علل، انگیزه و زمینه‌های رخدادهای گذشته و حال درکشورهای یادشده مطرح می‌کند، در این خصوص تحلیل‌ها و تعابیر متفاوتی در مورد این خیزش‌ها به کار می‌رود که حاکی از برداشت‌ها و تفاسیر گوناگون گاه متعارض است. گذشته از مباحثی مثل خیزش اسلامی یا بهار عربی، تعابیر دیگری نیز به کار می‌رود که عبارتند از: جنبش‌های دموکراسی­خواهی، بنیادگرایی رادیکال، دگرگونی سازنده خاورمیانه، رادیکالیسم سیاسی و…

       بسیاری از اندیشمندان سعی کرده‌اند از جنبه‌های ویژه در پرتو دیدگاه‌های گوناگون به بررسی علت، چرایی و دلایل خیزش در کشورهای عربی بپردازند، دسته‌ای نقش گروه‌های سیاسی در انقلاب دست گذاشته‌اند و شمار دیگری به نقش عوامل بیرونی وکسانی نقش شبکه‌های اجتماعی و کسانی دیگر به عوامل اجتماعی و اقتصادی پرداخته‌اند، در مورد اتفاقات اخیر شکل گرفته در کشورهای شمال آفریقا، اگر چه تحلیل‌های متنوع و مختلفی ارائه شده است، اما به اعتقاد اکثریت اندیشمندان این تحولات دارای بن­مایه‌های قوی اسلامی می‌باشد، از همین رو است که عنوان بیداری اسلامی برای توصیف آن برگزیده شده است.

واژگان کلیدی: بیداری اسلامی، جنبش‌های اسلامی، تغییر سیاسی، کشورهای شمال آفریقا، تونس، مصر، لیبی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :مفاهیم و کلیات تحقیق

1 ـ 1 : مقدمه ……………………………………………………………………. ………………………………………………..13

1 ـ 2 : بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………..  15

1-4: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-4-1: هدف اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..15

1-4-2: اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ….. 16

1-5:سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 16

1-5-1:سئوال اصلی.تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 16

1-5-2:سئوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………… 16

1-6: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….16

1-6-1: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 16

1-6-2: جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….17

1-6-3: روش نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………..17

1-6-4: ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………. 18

1-6-5:روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………… 18

1-7:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-7-1: کتاب ………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1 ـ 7 ـ 2: پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………..20

1 ـ 7 ـ 3: مقالات……………………………………………………………………………………………………………………22

1-8:محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 24

1-9:تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-10: سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 30

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-2:بررسی پیشینه‌ی نظریات کلان روابط بین­الملل  ……………………………………………………………… 33

2-3: چارچوب تحلیلی نظریه سازه­انگاری …………………………………………………………………………….. 35

2 ـ 4: سازه انگاری و تحولات جهان عرب…………………………………………………………………………………41

فصل سوم : تاریخچه بیداری اسلامی

3-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-2:پیشینه بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………………….. 45

3-3: تاریخچه شکل­گیری جنبش‌های اسلامی ………………………………………………………………………. 47

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید