پایان نامه تاثیر الزامات و وضعیت حمل‌ونقل چندوجهی در ایران


  • نرم افزار اسمارت پی ال اس:

پی ال اس[۱] یا کمترین توان‌های دوم، به‌عنوان نسل دوم روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری افق‌های نوینی را بروی محققان علوم رفتاری گشوده است. این رویکرد به علت وابستگی کمتر به‌اندازه نمونه، سنجش متغیرها، نرمال بودن توزیع و استفاده از ابزارهای جا افتاده، رویکردی مناسب برای پژوهشگران محسوب می‌شود. در نهایت از نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس و آزمون‌های توصیفی مربوطه، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده خواهد شد. (داوری & رضازاده, ۱۳۹۲)

 

۱-۱            قلمرو پژوهش

۱-۱-۱        قلمرو موضوعی پژوهش

موضوع اصلی پژوهش حاضر، تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی به‌عنوان یک سیستم خدمات دهی لجستیک در حمل‌ونقل بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد. در نتیجه موضوع مورد مطالعه از دو بخش سیستم حمل و نقل چند وجهی و بهبود عملکرد بندری تشکیل می‌شود که هر کدام به‌صورت زیر شرح داده شده است.

در بخش اول قلمرو موضوعی این پژوهش به  بررسی سیستم حمل و نقل چندوجهی پرداخته می‌شود. این مطالعه با بررسی تمامی ابعاد این سیستم نوین حمل و نقل به تشریح هر یک از ابعاد آن نیز می‌پردازد. سیستم حمل و نقل چند وجهی با ادغام تمامی شیوه‌های حمل و تحت یک بارنامه و با یک مسئولیت انجام می‌شود.

بخش دوم این مطالعه در رابطه با عملکرد بندری می‌باشد. در حال حاضر تمامی بنادر جهان کاهش هزینه‌های بندری و زمان از اهداف اصلی خود می‌دانند در نتیجه می‌بایست جهت نیل به این اهداف پذیرای سیستم‌های نوین حمل و نقلی باشند. در نتیجه بندر شهید رجایی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و جهت بهبود عملکرد خود نیازمند ورود به سیستم‌های حمل و نقلی نوین همچون سیستم حمل و نقل چندوجهی می‌باشد.

۱-۱-۲        قلمرو مکانی

با توجه به موضوع مورد تحقیق در این مطالعه که شامل سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد، قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌ها و نمایندگی‌ها کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر دسترسی به شرکت‌ها و توزیع پرسشنامه‌ها وجود داشت؛ از نظر قلمرو مکانی، این پژوهش محدود به شرکت‌های حمل‌ونقل در شهر بندرعباس می‌باشد.

۱-۱-۳        قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش حاضر را می‌توان به چهار دوره به شرح زیر تقسیم نمود:

در دوره اول که بازه زمانی شهریور الی آبان ۱۳۹۲ را در بر می‌گیرد؛ به بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در سیستم حمل‌ونقلی ایران به‌خصوص بندر شهید رجایی و استفاده نشدن از تمامی ظرفیت خود پرداخته شد و از این طریق مسئله اصلی تحقیق شناسایی شده و موضوع پژوهش در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی تنظیم گردیده و به گروه و دانشکده مربوطه ارائه شد.

دوره دوم انجام این پژوهش را نیز می‌توان به امور مربوط به مطالعه وضع موجد سیستم حمل‌ونقل کشور ایران و نوشتن مبانی نظری پژوهش اختصاص داد. در این دوره که بازه زمانی بهمن الی اردیبهشت ماه ۹۲-۱۳۹۱ را به خود اختصاص می‌دهد، پیشینه و مبانی نظری پژوهش استخراج و تنظیم شد.

دوره سوم انجام پژوهش، امور مربوط به گردآوری داده‌ها را در بر می‌گیرد؛ در این دوره که در بازه زمانی خرداد الی تیر ۱۳۹۳ انجام گرفته است، با مراجعه به شرکت‌های حمل‌ونقل، پرسشنامه‌های مربوطه میان شرکت‌های مورد نظر توزیع و داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردید…

نهایتاً، دوره چهارم انجام این پژوهش که به‌نوعی می‌توان آن را دوره تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده و گزارشی کامل از کارها و تلاش‌های انجام شده جهت انجام پژوهش نام نهاد، در بازه زمانی مرداد الی مهر ۱۳۹۳ صورت گرفته است. در این دوره، کلیه امور انجام شده و نتایج حاصل از دوره‌های گذشته انجام پژوهش، در قالب گزارشی منسجم، جهت دفاع از پایان‌نامه، به گروه و دانشکده مربوطه ارائه گردیده است.

۱-۲            ساختار پژوهش

محور اصلی این پژوهش بر اساس تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد در نتیجه این مطالعه به دنبال الزامات مورد نیاز بندر جهت ورود این سیستم لجستیکی در سیستم حمل‌ونقل ایران می‌باشد. ساختار مطالعه حاضر دارای هفت فصل می‌باشد که در ادامه هریک به‌طور خلاصه شرح داده شده است.

[۱] PLS (Partial Least Squares)

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید