پایان نامه تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه¬های اضطرابی آنان


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

موضوع:

تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه­ های اضطرابی آنان

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1.فصل اول: کلیات… 6

1.1مقدمه و بیان مساله. 7

1.2اهمیت و ضرورت پژوهش… 11

1.3اهداف پژوهش… 12

1.4سؤال های تحقیق.. 12

1.5فرضیه پژوهش… 12

1.6متغیر های تحقیق.. 13

1.7تعریف مفاهیم تحقیق.. 13

الف: تعریف نظری.. 13

ب: تعریف عملیاتی.. 14

2فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 15

2مروری بر مبانی رشد کودک.. 16

2.1دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک.. 17

2.2الگوهای زیست شناختی.. 18

2.3ژنتیک… 19

2.4الگوی روان پویشی.. 20

2.5نظریه روابط موضوعی.. 22

2.6دیدگاه رفتارگرایی.. 23

2.7شرطی سازی کلاسیک… 23

2.8شرطی سازی کنشگر. 24

2.9یادگیری مشاهده ای.. 25

2.10الگوی شناختی.. 26

2.11تحریف ها و نواقص شناختی.. 26

2.12الگوی شناختی  رفتاری.. 27

2.13نظریه سیستمی.. 28

2.14تئوری­های روان شناختی و فیزیولوژیایی مختص به اضطراب کودک.. 29

2.15نظریه می.. 30

2.16نظریه سالیوان. 30

2.17نظریه اندرسون و هب… 31

2.18نظریه اضطراب حالت در برابر اضطراب صفت… 31

2.19نظریه لازاروس و آوریل.. 32

2.20مراحل رشد شناختی کودکان. 32

2.21مفاهیم پایه درنظریه پیاژه 33

2.22مراحل رشد شناختی پیاژه 36

2.23مرحله حسی –حرکتی: تولد تا 2 سالگی.. 37

2.24مرحله پیش عملیاتی: 2تا 7 سالگی.. 38

2.25مرحله عملیات عینی 7 تا 11سالگی.. 41

2.26مرحله عملیات صوری: 11 سالگی به بعد. 42

2.27کاربردهای آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه 43

2.28نظریه های نوپیاژه ای ورویکرد خبرپردازی رشد شناختی.. 43

2.29رشد عاطفی بهنجاردر کودک در طی مراحل رشد. 46

2.30جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان. 47

2.31اختلال اضطراب تعمیم یافته. 48

2.32شیوع اضطراب در کودکان. 51

2.33علل اضطراب در کودکان. 52

2.34رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان. 53

2.35تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 71

2.36ارتباط بین اضطراب تعمیم یافته و رشد شناختی در مرحله پیش عملیاتی.. 55

2.37ارتباط بین مرحله رشد شناختی و اضطراب در کودکان. 58

2.38مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی  61

3.فصل سوم طرح پژوهش… 70

 

3.1جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه تحقیق.. 72

3.1.1گروه نمونه و شیوه انتخاب آن. 72

3.2ابزار جمع­آوری اطلاعات… 72

3.3روش انجام تحقیق.. 73

3.4مراحل و زمان­بندی اجرای تحقیق.. 74

3.5روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

3.6ملاحظات اخلاقی.. 75

4فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 76

4.1شاخص های توصیفی.. 77

4.2یافته های استنباطی.. 82

5فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری.. 86

5.1بحث کلی.. 87

5.2بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش… 88

5.3محدودیت ها 94

5.4پیشنهادات… 95

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید