پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند داون


۱-۱٫اهداف پژوهش:

۱-۱-۱٫   هدف کلی

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

۱-۱-۲٫ اهداف اختصاصی

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت جسمانی[۱] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی[۲] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی[۳] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسلامت محیط [۴]مادران دارای فرزند داون

۱-۱-۳٫ اهداف کاربردی

  • ارائه بسته های آموزشی به متخصصان و روانشناسان و والدین در زمینه های آموزش مهارت های تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، توانایی ارتباط موثر، حفظ روابط میان فردی، خود آگاهی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها در افزایش دانش وآگاهی نسبت به بهبود کیفیت زندگی مادران دارای کودک سندرم داون.
  • کاربرد آموزش مهارت های زندگی برای مادران کودکان سندرم داون و ایجاد فضایی برای مادران تا در گروه های مشابه خود شرکت کرده و از حمایت اجتماعی و عاطفی و روانی سایر اعضا استفاده نمایند.
  • کمک به ارتقای سلامت روانی مادران کودک سندرم داون.
  • با استفاده از این مداخله، می توان به برنامه ریزان و درمانگران در حوزه سندرم داون و توانبخشی توصیه کرد با ایجاد و گسترش این گروه ها برا ی مادران کودکان سندرم داون به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کنند.

[۱] . Physical Health

[۲] . Psychological Domain

[۳] . Social relationship Domain

[۴] . Environmental Domain

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید