پایان نامه تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی بخش صنعت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

با موضوع :

تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی بخش صنعت

(با مطالعه موردی تعاونیهای صنعتی استان تهران)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

        در چند دهه گذشته ، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور ، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی یک بحث مجادله برانگیز بوده است . از این رو در این مطالعه تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی بخش صنعت با مطالعه موردی تعاونیهای صنعتی استان تهران مورد بررسی قرار می گیرد . دوره زمانی انتخابی 1370 تا 1391 وتکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله از الگوی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ََََََََARDL )استفاده می شود

نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد تعاونیهای صنعتی  (20مورد) مثبت و معنی دار می باشد افزایش یک درصد، در میزان سرمایه گذاری باعث افزایش تولیدات این تعاونی های صنعتی به میزان 69/0% می شود و در میزان اشتغال باعث افزایش تولیدات این تعاونی ها به میزان 57/0% و در نرخ ارز منجر به افزایش 11/0% و در نهایت افزایش یک درصد آزادسازی تجاری منجر به کاهش تولیدات این تعاونیها به میزان 22/1 درصد می شود

مقدمه:

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت موتور رشد و توسعه در جوامع امروزی است و استفاده از تجارت آزاد را به عنوان ابزار موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به کشورها توصیه می کنند. طی دهه 1970 تعدادی از کشورهای در حال توسعه با تلاش های فراوان در زمینه آزاد سازی اقتصادی شان  از طریق انجام اصلاحاتی با هدف افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بین المللی و انتقالات سرمایه مبادرت ورزیدند. اما به راستی آیا اقتصادهای باز سریع تر از اقتصادهای بسته رشد می کنند؟

تقریبا تمام مطالعات تجربی رشد یک جواب مثبت به این سئوال داده اند. دلیل این گرایش قوی نسبت به آزادسازی تا حدی بر پایه نتایج دامنه دار مطالعات تجربی استوار است. مبنی بر این که اقتصادهای برونگرا نسبت به اقتصادهای درونگرا نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید