پایان نامه تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر


۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- اهداف کلی

هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد.

۱-۴-۲- اهداف کاربردی

۱-تعیین میزان تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان  باوی.

۲-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر هویت فردی  دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان  باوی.

۳-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی.

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-مشاوره تحصیلی باعث بالا بردن انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی  می‌گردد.

۲-  مشاوره تحصیلی باعث شناخت هویت فردی  دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌شود.

۳-  مشاوره تحصیلی  باعث ارتقاء سلامت  بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.

۱-۶- تعاریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی‌مشاوره تحصیلی[۱]:

مشاوره تحصیلی نوعی رابطه یاورانه فردی  ،گروهی  است که به دانش آموزان در شناخت توانایی‌ها ، استعدادها و شیوه یادگیری ، برنامه ریزی، انتخاب رشته تحصیلی و حل مشکلات آموزشی و انظباطی کمک می‌کند، تا بدین ترتیب آنان بتوانند تواناییهای خود را شکوفا سازند، و از امکانات موجود استفاده بهینه نمایند، مشکلات تحصیلی خود را حل کنند و با محیط آموزشی سازگار شوند (احمدی،۱۳۸۰).

تعریف عملیاتی مشاوره تحصیلی:

در این پژوهش منظور از آموزش مشاوره تحصیلی بکار بردن اصول و قواعد این مشاوره در طول ۱۰جلسه آموزش گروهی  ۹۰ دقیقه ای می‌باشد که به روی گروه آزمایش اجرا شد.

تعریف مفهومی‌انگیزش تحصیلی[۲]:

روان شناسان انگیزش را چیزی می‌دانند که به آدمی‌انرژی می‌دهدوفعالیت اورا هدایت می‌کند.به رفتار نیرو می‌بخشد و به آن جهت می‌دهد.به عبارت دیگر،انگیزش ،حالت درونی ارگانیزم است که موجب هدایت رفتاربه سوی هدف می‌شود.(خیاطی نسرین۱۳۹۰)

[۱].Academic counseling

[۲].Motivation to study

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه روانشناسی

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید