پایان نامه تأثیر موسیقی بر حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دختر و پسر


۱-۳ .هدف های پژوهش

الف)هدف اصلی

– مقایسه حافظه کوتاه­مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ ساله موسیقی­آموخته و نیاموخته

ب)هدف های فرعی

– تعیین تأثیر موسیقی  بر حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس دختر و پسر.

– شناسایی تأثیر موسیقی بر توانایی حافظه کوتاه مدت.

– توصیف تأثیر موسیقی بر توانایی  دقت.

– تعیین تأثیرموسیقی  برتمرکز حواس.

۱-۴ .فرضیه ها

۱- بین توانایی حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰و۱۱ ساله موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.

۲-  بین توانایی حافظه کوتاه مدت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.

۳- بین توانایی دقت کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.

۴- بین تمرکزحواس کودکان موسیقی آموخته و نیاموخته تفاوت وجود دارد.

متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید