پایان نامه تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری


پایان نامه بررسی تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.

برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند. اندیشمندان روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد ارائه کرده‌اند از جمله؛

2-6-1) قوانین و مقررات شامل :

 • تدوين و اجراي نظام شايستگي
 • اصلاح قوانين و مقررات انضباطي با جهت گيري پيش گيرانه
 • تدوين و اجراي نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مديريت
 • تدوين و اجراي نظام متناسب پرداخت با تأكيد بركارمزدي بجاي وقت مزدي
 • نهادينه كردن قانون و پرهيز از اقدامات شخصي
 • تدوين و اجراي نظام ارزيابي و ارزشيابي مناسب

2-6-2) نيروي انساني شامل:

 • توسعه مهارتهاي حرفه اي كاركنان ازطريق آموزش هاي مستمر
 • گسترش و نهادينه كردن مشاركت هاي كاركنان درفرآيند هدف گذاري،تصميم گيري و اجرا
 • تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان
 • تأكيد برخود نظارتي از طريق نظام آموزشي كشور
 • افزايش آگاهي هاي كاركنان در زمينه هاي كاري، پيامدهاي هر اقدام و…
 • بكارگيري مديران حرفه اي متخصص و متعهد
 • توجه به تفاوتهاي فردي در انتخاب، آموزش، انگيزش و عملكرد كاركنان.
 • استفاده از يافته هاي علمی سازمان و مديريت در هماهنگي بين انسان و محيط كار و رضايت بخش كردن آن (ارگونومي)

2-6-3)رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل:

 • تغيير نگرش مديران درتدوين رسالت ها و مأموريت هاي سازمان از حاكم بودن به خدمت گزار بودن
 • توجه به رضايت مشتري به عنوان اصل اوليه
 • تأكيد بر پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي
 • توجه به متغيرهاي محيطي در تدوين رسالت ها و مأموريت ها
 • تدوين ملاكها و شاخص هاي مناسب اجرا و ارزيابي رسالت ها و مأموريت ها
 • تدوين نظام نامه، رسالت ها، مأموريت ها، اهداف و آشنا ساختن كاركنان با آنها
 • ايجاد يكپارچگي سازماني از طريق تأكيد بر ارزشهاي مشترك فرهنگي در سازمانها.

2-6-4)ساختار سازماني شامل:

 • متناسب ساختن اختيار و مسئوليت درسطوح سازماني و كاهش ساختارهاي موازي
 • كاهش تمركز سازماني و تفويض اختيار به سطوح پائين
 • اصلاح ساختارهاي نظارتي متناسب با نيازهاي فعلي و افزايش سهم نظارتهاي مردمي در اين ساختارها.
 • پرهيز از ساختارهاي تقليدي درطراحي سازماني
 • اصلاح فرآيندها از طريق استقرار سيستم مديريت كيفيت متناسب با وظايف و مأموريت هاي سازمان
 • افزايش سهم نظارتهاي مردمي در ساختارهاي سازماني
 • كاهش انحصار دولتي درخدمات رساني
 • کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها،
 • استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی،
 • کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی،
 • شايسته سالاری در عزل و نصب ها،
 • اصلاح و بهينه سازی روشهای انجام کار در ادارات،
 • اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههای دولتی،
 • اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسووليت بيشتر به آنها،
 • مکانيزه کردن فعاليت ها،
 • مشارکت دادن کارکنان در اداره امور،
 • ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگويي به افکار عمومی،
 • برگزاری دوره های آموزشی مقابله با فساد اداری

2-6-5) سيستم ها و روش ها شامل:

 • طراحي سيستمي روش هاي انجام كار براي استفاده از بازخوردهاي نظارتي در اصلاح روابط دروني و بيروني آن.
 • استقرار سيستم مديريت كيفيت
 • تأكيد بر پويايي سيستم هاي سازماني در واكنش به تحولات محيطي
 • تدوين فرآيندهاي افزايش نظارت مردمي برعملكرد دستگاهها
 • تسهيل ارتباط مردم و مسئولين
 • طراحي و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت[1] در تصميم گيري هاي سازماني در سطوح سه گانه سازمان. (استراتژيك ، تاكتيكي و عملياتي)

2-6-6) عوامل فرهنگی و اجتماعی

 • ترويج فرهنگ وظيفه شناسی و وجدان کاری
 • آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندی

2-6-7)عوامل سياسی

 • تقويت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان هایغير دولتی و …. به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد
 • سياست زدايي نظام اداری
 • تقويت دموکراسی در جامعه
 • تقويت استقلال دستگاه قضايي

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ارسال شده در
مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید