پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

گروه هنر

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری

تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم

استادان راهنما

سعید فریسی – منیژه باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پژوهش حاضر با­ هدف بررسی رنگ در عنوان­بندی فیلم به نگارش در آمده است. آنچه در این پروژه مشاهده ­می­شود گزیده­ای­ ا­ز ­مطالب جمع­آوری شده در باب صنعت سینما، روان شناسی رنگ، معانی رنگ­ها و عنوان­بندی فیلم است. در این پروژه سعی بر آن است که با توضیح مختصر و کوتاه مخاطب را با آنچه پیش­ رو دارد آشنا کند. رنگ زبان جهانی است، باعث تحریک احساسات در انسان می­شود و موجب شکل­گیری فرهنگ ما است، دارای بُعد انسانی است که فضاهای خاصّی در پیرامون انسان پدید می­آورد. رنگ در جای جای زندگی و طبیعت اطراف انسان موجود است.چکیده

عنوان­بندی در ایران از تعاریف گوناگونی برخوردار است: معرفی نامه­ی فیلم؛ سر فصل فیلم؛ قاب فیلم و….

عنوان­بندی فیلم همان کارکرد بسته بندی و یا جلد کتاب را دارد که با مراجعه به آن می­توان به محتوای کلّی آن دست یافت. این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. جامعه­ی آماری در این پژوهش ساکنین شهر اصفهان و تبریز می­باشند. از هر شهر200 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. ابزار این پژوهش پرسشنامه­ای است که توسّط محقّق تهیّه و تنظیم شده است. روایی آن از طریق روایی صوری مورد تأیید اساتید قرار گرفت و پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ9/0 به دست آمده است.

کلید واژه: رنگ، مخاطب، روان شناسی رنگ، عنوان­بندی، ژانر.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1 تعریف مسئله 3

1-2 ضرورت و اهمیّت تحقیق 3

1-3 سؤالات تحقیق 3

1-3 سؤالات تحقیق 3

1-4 فرضیّات تحقیق 3

1-5 اهداف اصلی و فرعی 4

1-6 روش جمع آوری اطّلاعات 4

1-7 کاربرد تحقیق 4

1-8 پیشینه تحقیق 5

1-9چگونگی انجام پروژه عملی 6

1-10روش تحقیق 6

فصل دوم : نور و رنگ

2-1 تعریف نور 9

2-2 تعریف رنگ 10

2-3 پیشینه رنگ 11

2-4 رابطه نور و رنگ 13

2-5 تأثیرات نور 14


2-7 رنگ‌های هماهنگ 15
2-6 ارزش رنگی 15

2- 8 دمای رنگ 16

2-9 بافت 16

2-10 کُمپوزیسیون رنگ 17

2-11 زمینه و رنگ‌های روی زمینه 17

2-12 رابطه رنگ و فرم (شکل) 18

2-13 وسایل تأکید فرم (مزاج رنگ) 18

2-14 رنگ‌های تأثیرگذار و رنگ‌های تأثیرپذیر 19

2-15 اثر فضای رنگ­ها 20

2-16 جلوه‌های فضای رنگ‌ها 20

2-17 رنگ کاهشی، افزایشی 21

2-18 ریتم رنگ 21

2-19 روان‌شناسی رنگ 22

2-19-1 تعریف روان‌شناسی 22

2-20رنگ از دیدگاه روان شناسی 22

2-20-1 معانی رنگ‌ها 22

2-20-2 سمبولیسم رنگ 27

2-21 احساس نور از نظر روان­شنا­سی فیزیولوژیک 28

2-22 احساس و ادراک 28

2-23 آمادگی ذهنی 30

2-24تلقین 30

2-25خطای بینایی، حرکتی، خطا­­ های بصری، توهم­ها 30

فصل سوم : مخاطب شناسی

3-1 مخاطب شناسی 33


3-2-1 دلایل مختلف مخاطب بودن 33
3- 2 تعریف مخاطب 33

3-3دسته بندی مخاطب 34

3-3-1 دسته بندی مخاطبین بر مبنای ویژگی­های جمعیت شناسی 34

3-3-2 دسته بندی مخاطبان برحسب باورها 34

3-3-3 دسته بندی مخاطب بر اساس نگرش­ها 34

3-3-4 دسته بندی مخاطب بر اساس دسترسی 34

3-3-5 دسته بندی مخاطبین بر اساس رفتار 35

3-3-6 دسته بندی مخاطبین بر اساس توصیف و استفاده از رسانه­ها 35

3-4 عوامل مربوط به مخاطب 35

3-4-1مسایل و مشکلات اجتماعی مخاطبین 36

3-4-2 تفاوت های فردی 36

3-4-3 شخصیّت 36

3-4-4 جنس 37

3-4-5 گروه سنّی 37

3-4-6 شیوه زندگی 37

3-4-7 قومیّت 38

3-4-8 تحصیلات 38

3-4-9 سلیقه 38

3-4-10 اهمیّت شناخت مخاطبان 38

3-5 دلایل انتخاب رنگ از نظر مخاطب در علم روانشناسی 39

3-5-1 خاکستری 39

3-5-2 آبی 39

3-5- 3 سبز 39

3-5-4 قرمز 39

3-5-5 زرد 39

3-5-6 بنفش 40


3-5-8 سیاه 40
3-5-7 قهوه ای 40

3- 6 تأثیرات روانی رنگ بر خصوصیّات شخصی و روحی افراد 41

3-6-1 اثر روانی رنگ در سالمندان 42

3-6-2 اثر روانی رنگ در کودکان 42

3-7 جلب مخاطب از طریق رنگ 43

فصل چهارم: عنوان بندی

4-1 تعریف عنوان­بندی (تیتراژ) 45

4-2 تعریف عنوان­بندی از نظر اساتید 45

4-3 لزوم طراحی عنوان­بندی برای فیلم 47

4-4 تاریخچه عنوان‌بندی در جهان 48

4-5 انواع عنوان‌بندی 49

4-5-1 عنوان‌بندی آغازین 50

4-5-2 عنوان‌بندی پایانی 51

4-5-3 عنوان‌های اعتباری 51

4-5-4 تفاوت های عنوان‌بندی آغازین و پایانی 52

4- 6 دسته بندی عنوان‌بندی 53

4-7 نکاتی که از نظر مرتضی ممیز برای ساخت عنوان­بندی خوب لازم است: 54

4-8 انواع تکنیک‌ های ساخت عنوان بندی 54

4-9 کمپوزیسیون مطلوب 56

4-10 ژانر 57

4-10-1 تعریف ژانر‏ 57

4-10-2 انواع ژانر 57

4- 11 کاربرد ژانر در بحث تولید فیلم 60

4-11-1 تحولات ژانرها 61

4-11-2 پیدایش‏ژانرها 62


4-12 ویژگی های یک عنوان‌بندی خوب 65
4-11-3 کارکرد ژانرها در تحلیل فیلم 63

4- 12-1 عنوان­بندی خوب و مناسب 65

4-12- 2خلاقیّت 67

4-12-3 فضاسازی 67

4-12-4 اتّصال عنوان‌بندی به فیلم 67

4-12-5 تناسب نوع حروف با فضای فیلم 68

4-12-6 هماهنگی عنوان‌بندی آغازین و پایانی 68

4-12-7 زمان بندی عنوان‌بندی 69

4- 13 افراد مشهور در زمینه‌ی عنوان بندی 70

4-13-1 سائول باس 70

4-13-2 سبک کاری 72

4-13-3 فهرست فیلم هایی که سائول باس برای آنها عنوان‌بندی طراحی کرد 73

4پ13-4 تحلیل عنوان‌بندی فیلم “سرگیجه” اثر سائول باس 76

4-14 ویژگی آثار سائول باس 79

4-15 تاریخچه‌ی عنوان بندی در ایران 80

4-16 افراد مشهور در ساخت عنوان­بندی دهه­های 40-60 82

4-16-1 طراحان عنوان بندی در ایران 83

4-18آمار 101

نمونه پرسشنامه 102

نتیجه گیری آخر 114

منابع و مآخذ122

شرح کار عملی 122

تحصیلی پاسخگویان 106

تعریف مسئله

در ­این تحقیق تلاش بر ­این بوده­ است که عنوان­بندی را­­­ مورد بررّسی قرار دهیم و تأثیرات متقابل روانشناسی رنگ در ساخت عنوان­بندی و تأثیر بصری

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید