پایان نامه تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران  مرکز

دانشکده الهیات، ادبیات و علوم انسانی ، گروه تاریخ

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش: تاریخ عمومی جهان

عنوان:

تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

استاد راهنما:

دکتر علی بیگدلی

استاد مشاور:

دکتر فیاض زاهد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………..

مقدمه……………………………………………… 2

فصل اول: چهارچوب تحقیق و بررسی و نقد منابع

1-1 بیان مسئله……………………………………………… 8

1-2 اهمیت تحقیق………………………………………………. 8

1-3 سئوال مورد تحقیق……………………………………………… 9

1-4 فرضیات………………………………………………. 9

1-5 تعریف واژگان……………………………………………… 9

1-6 محدودیتهای تحقیق………………………………………………. 11

1-7 بررسی و نقد منابع……………………………………………… 15

فصل دوم: نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ی فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی…………………………………… 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم)……………………. 20

2-3 جنگهای صد ساله……………………………………………… 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم……………………………………………… 25

فصل سوم: چشم‌اندازی بر تاریخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان……………………………………………… 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی………………………………………. 34

3-3 ظهور«دویچلند»…………………………………………….. 36

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ……………………………………………….. 40

فصل چهارم: سیاست فرانسه از عصر لوئی چهارم تا کنگره وین

4-1 عصر لوئی چهاردهم……………………………………………… 47

4-2 زمینه‌های بروز انقلاب فرانسه……………………………………………… 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه……………………………………………… 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789)…………………………………………….. 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792)……………………………. 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794)……………………………. 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 )…………………………………73

عصر ناپلئون بناپارت………………………………………………. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 )…………….. 74

4-9 کودتای برومر…………………………………………….. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت………………………………………………. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا…………………………………………….. 89

4-12 کنگره وین………………………………………………. 93

فصل پنجم: سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس………………………………………….. 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748)………………………… 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی…………………………………………. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه‌ی سیاسی پروس…………………………. 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت………………………………………………. 120

فصل ششم: تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان……………………………………………… 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865)…………………………….. 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866)………………………………………….. 127

6-4 جنگ پروس و اتریش…………………………………………….133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه……………………………………………… 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان…………………………………… 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)………………………………….. 143

فصل هفتم: سیاست بیسمارک پس از شکل گیری رایش دوم

7-1 عصر صدارت بیسمارک……………………………………………….. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش……………………………………………….. 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه……………………………………………… 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پایان دوران بیسمارک………………………160

7-5 بحران بلغارستان……………………………………………… 165

7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890………………………………………. 168

7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک……………………………………………….. 170

فصل هشتم: تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم: اندیشمندان تأثیر گذار بر رویدادهای آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ایمانوئل کانت………………………………………………. 191

9-2 یوهان گوتفریدفن هردر…………………………………………….. 194

9-3 فیخته……………………………………………… 196

9-4هگل………………………………………………. 201

آثار سیاسی هگل………………………………………………. 210

9-5 اگوست کنت………………………………………………. 214

9-6 نیچه……………………………………………… 216

نتیجه گیری………………………………………………. 221

کتابنامه……………………………………………… 224

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید