پایان نامه تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1389-1380

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب:

فصل 1- کلیات………………………. 1

1- بیان مسئله …………………….. 2

2- سؤال اصلی پژوهش…………………….. 4

3- فرضیه اصلی پژوهش…………………….. 4

4- سوالات فرعی ……………………..  5

5- فرضیه‌های فرعی  …………………….. 5

6- تعریف متغیرها و مفاهیم پژوهش …………………….. 5

7- فلوچارت متغیرهای تحقیق……………………..7

8- مرور ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش …………………….. 8

9- اهداف پژوهش ……………………..17

10- روش‌شناسی ……………………..  18

11- مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش…………………….. 18

12- سازمان‌دهی پژوهش …………………….. 19

فصل 2- مطالعات امنیتی کردن: از نظریه تا روش‌شناسی ………………. 20

مقدمه …………………….. 21

1- نظریه امنیتی کردن مبتنی بر قرائت مکتب کپنهاگ…………………….. 23

1.1. مبانی فلسفی ……………………..  23

1.1.1. جان لانگشاو آستین  …………………….. 23

1.1.2. ژاک دریدا ……………………..26

1.1.3 کارل اشمیت  ……………………..  26

1.2. مبانی نظری ……………………..  27

1.3. دلالت‌های روش‌شناختی  …………………….. 30

1.3.1. مرجع امنیت ……………………..   30

1.3.2. بازیگران امنیتی‌ کننده…………………….. 31

1.3.3. بازیگران کارکردی…………………….. 31

2- نظریه امنیتی کردن مبتنی بر قرائت مکتب پاریس…………….. 32

2.1. مبانی فلسفی ……………………..  32

2.1.2. میشل فوکو …………………….. 32

2.1.3. پیر بوردیو……………………..  34

2.2. مبانی نظری  …………………….. 36

2.2.1. مخاطب‌محوری ……………………..  36

2.2.2. وابستگی متقابل کارگزار و بافت…………………….. 37

2.2.3. ابتناء کردارها بر «دیسپوزیتیف»…………………….. 39

2.3. مبانی روش‌شناختی  …………………….. 42

2.3.1. سطوح و واحدهای تحلیل…………………….. 42

2.3.1.1. سطح کارگزاران …………………….. 42

2.3.1.2. سطح کنش‌ها ……………………..43

2.3.1.3. سطح بافت  ……………………..  43

2.3.2. روش پژوهش در امنیتی کردن …………………….. 44

فصل 3- محور شرارت: برساخته‌شدن جمهوری اسلامی ایران به مثابه تهدید …… 52

مقدمه …………………….. 53

1- وقوع حادثه 11 سپتامبر…………………….. 54

2- تحلیل گفتمان جرج دابلیو بوش…………………….. 56

2.1. مرحله اول: توصیف   …………………….. 56

2.1.1. تحلیل واژگان …………………….. 56

2.1.2. تحلیل ویژگی‌های دستوری ……………………..  63

2.2. مرحله دوم: تفسیر …………………….. 69

2.2.1. بافت موقعیتی  …………………….. 69

2.2.2. بافت بینامتنی و پیش‌فرض‌ها…………………….. 71

2.3. مرحله سوم: تبیین ……………………..  74

3- سطوح و واحدهای تحلیل در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران …… 79

3.1. سطح اول: کارگزاران……………………..  79

3.1.3. مرجع امنیت و مرجع تهدید کننده…………………….. 79

3.1.2. بازیگر امنیتی کننده…………………….. 81

3.1.3. مخاطبان……………………..  81

3.1.4. بازیگران کارکردی  …………………….. 83

3.1.5. جایگاه یا روابط قدرت بازیگران …………………….. 83

3.1.6. هویت اجتماعی بازیگران …………………….. 84

3.2. سطح دوم: کنش‌ها…………………….. 84

3.2.1. وجه نوع کنش ……………………..   84

3.2.2. وجه راهبردی ……………………..85

3.2.3. دیسپوزیتیف امنیتی کردن……………………..  87

3.2.4. سیاست‌گذاری‌های معطوف به امنیتی کردن……………………..  89

3.3. سطح سوم: بافت …………………….. 91

فصل 4- امنیتی کردن و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران …….. 94

مقدمه …………………….. 95

1- پیشینه برنامه هسته‌ای ایران…………………….. 96

2- تحلیل گفتمان قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد…….. 102

2.1. مرحله اول: توصیف…………………….. 103

2.1.1. تحلیل واژگان……………………..  103

2.1.2. تحلیل ویژگی‌های دستوری ……………………..  105

2.2. مرحله دوم: تفسیر …………………….. 110

2.2.1. بافت موقعیتی ……………………..  110

2.2.2. بافت بینامتنی و پیش‌فرض‌ها…………………….. 111

2.3. مرحله سوم: تبیین  …………………….. 116

2.3.1. روسیه …………………….. 117

2.3.2. جمهوری خلق چین ……………………..  119

2.3.3. ایالات متحده آمریکا…………………….. 120

2.3.4. اتحادیه اروپا…………………….. 123

3- سطوح و واحدهای تحلیل در امنیتی کردن جمهوری اسلامی ایران ……. 125

3.1. سطح اول: کارگزاری  …………………….. 126

3.1.1. مرجع امنیت و مرجع تهدید کننده…………………….. 126

3.1.2. بازیگر امنیتی کننده…………………….. 126

3.1.3. مخاطبان……………………..  127

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان
پایان نامه نقش حمایت اجتماعی در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر ی...
پایان نامه تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی
پایان نامه ارشد:ارائه دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری
رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه