پایان نامه تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

عنوان:

تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان

استاد راهنما:

دکتر فرخنده مفیدی

فهرست مطالب:

مقدمه—————————————— 12

بیان مسئله—————————————– 13

اهمیت و ضرورت پژوهش——————————– 15

هدف پژوهش—————————————— 17

فرضیه های پژوهش——————————– 17

تعریف واژه ها و اصطلاحات———————— 18

 • تعریف نظری مفاهیم————————– 18
 • تعریف عملیاتی مفاهیم———————– 18

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش و پرورش پیش دبستانی———————- 21

اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان—— 22

سیر تاریخی پژوهش های دیداری – حرکتی———— 24

ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی چیست؟——— 29

مؤلفه های ادراکی – حرکتی———————– 30

مهارت حرکتی———————————— 32

 • مهارت های حرکتی درشت———————– 33
 • مهارت های حرکتی ظریف———————– 33

ادراک دیداری———————————– 34

مهارت های هماهنگی دیداری———————– 36

 • هماهنگی دیداری – دیداری——————– 36
 • هماهنگی دیداری – شنیداری——————- 36
 • هماهنگی دیداری – حرکتی——————— 37

علائم و نشانه های اختلال در مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی  37

نظریه های ادراکی – حرکتی———————– 38

 • تئوری گتمن : ویژوموتور(دید حرکتی)———- 39
 • تئوری ادراکی – حرکتی کپارت—————– 42
 • تئوری حرکت آفرینی(موویژنی)—————– 44
 • تئوری تشکل نظام عصبی : «دُمن و دلاکاتو»—— 45

آزمون های دیداری – حرکتی———————– 47

 • آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری—- 47
 • آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»——- 47

اسباب بازی————————————- 48

انواع اسباب بازی——————————- 49

اصولی در مورد بازی و اسباب بازی—————- 50

ویژگی های اسباب بازی مناسب——————— 52

تولید صنعتی اسباب بازی————————- 53

جورچین—————————————– 54

انواع جورچین ها——————————– 54

اهداف و فواید جورچین ها———————— 55

تنگرام—————————————– 56

اهداف تنگرام———————————– 57

پیشینه پژوهش———————————– 57

الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور———— 57

ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور————– 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

طرح پژوهش————————————– 64

جامعه مورد مطالعه—————————— 64

نمونه و روش نمونه گیری————————- 64

ابزار اندازه گیری—————————— 64

آزمون دیداری – حرکتی بندر – گشتالت————- 64

روایی و پایایی آزمون————————— 65

روش اجرا————————————— 66

روش تجزیه و تحلیل داده ها———————- 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

شاخصه های توصیفی مشخصات جمعیت شناختی پژوهش—– 70

 • از نظر گروه های کنترل و آزمایش————- 70
 • از نظر جنسیت——————————- 70

تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های پژوهش——– 71

 • فرضیه اول پژوهش—————————- 71
 • فرضیه دوم پژوهش—————————- 74
 • فرضیه سوم پژوهش—————————- 76

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بررسی یافته های پژوهش————————– 79

نتیجه گیری————————————- 81

محدودیت های پژوهش—————————— 82

پیشنهادات پژوهشی——————————- 82

پیشنهادات کاربردی—————————— 82

فهرست منایع———————————— 84

 • منابع فارسی——————————– 85
 • منابع لاتین——————————— 89

ضمائم و پیوست ها——————————- 90

چکیده لاتین————————————- 98

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید