پایان نامه بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیرهBoraginaceae


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

گروه زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیکگیاهی (M.Sc)

عنوان:

بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera   از تیره

Boraginaceae


استاد راهنما:

دکترناهید مسعودیان


استاد مشاور:

دکتر مریم خوش سخن

دکتر بستان رودی

 

بهار 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
                                                 فصل اول: مقدمه                                            2
1-1تیره گاو زبان (Boraginaceae)3
                                            فصل دوم : مرور بر منابع                                       5
2-1موقعیت تاکسونومیکی تیره Boraginaceae6
2-1-1ویژگی های قبیله Cynoglosseae9
2-1-2ویژگی کلی جنس Rindera9
2-2ترکیبات اسیدهای چرب22
2-3فیزیولوژی22
2-4میکرومورفولوژی23
2-5بررسی کروموزومی Boraginaceae s.str23
2-6بررسی گرده شناسی Boraginaceae s.str25
2-7تقسیمات تاکسونومیکی زیر تیره Boraginoideae (Boraginaceae s.str)26
2-8مطالعات مولکولی DNA27
2-9تولید مثل و گرده افشانی27
2-10مطالعات پیشین تیره Boraginaceae s.str:28
2-11اختصاصات بیوشیمیایی و شیمیایی تیره29
2-12کاربرد اقتصادی تیره29
2-13مصارف اقتصادی و دارویی30
2-14 برخی از توالی های ژنی مورد استفاده در سیستماتیک مولکولی 31
2-14-1 توالی های DNA هسته­ای 31
2-15 PCR اساس مارکرها32
2-15-1 اجزای واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)33
2-15-2آغازگر33
2-15-3 آنزیم34
2-15-4الگو34

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید