پایان نامه بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده‌ی علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان­نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان:

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

استاد راهنما:

آقای دکتر نصرالله زیرک

  

شهریور 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 3
 • بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • پرسش‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6
 • فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6
 • ضرورت و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………………. 7
 • اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..7
 • پیشینه‌ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 8
 • محدوده‌ی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 8
 • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم- بنیاد نظری (مبانی بینامتنیت)

2-1  ادبیات و زبان …………………………………………………………………………………………………… 11

2-2 متن…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3  رابطه متن با متون دیگر ……………………………………………………………………………………… 16

2-4  بینامتنیت ………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-1  پیشینه‌ی بینامتنیت …………………………………………………………………………………………. 18

2-4-2  تعریف بینامتنیت …………………………………………………………………………………………… 20

2-5  معرفی ژرار ژنت ………………………………………………………………………………………………. 24

2-6  نظریه‌ی ژنت ……………………………………………………………………………………………………. 26

نمودار 1: ترامتنیت ژنت در یک نگاه …………………………………………………………………………… 31

فصل سوم: معرفی مولوی

3-1  مولوی …………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-1-1  زندگی مولوی ……………………………………………………………………………………………… 35

3-1-2  آثار مولوی …………………………………………………………………………………………………… 38

3-2  مثنوی معنوی مولوی ………………………………………………………………………………………… 40

3-3  قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….. 42

3-4 قرآن و مثنوی ……………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم: تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی

4- تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت…………………….. 49

4-1 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و مثنوی معنوی……………………………………………….51

4-1-1 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی……………………………… 51

4-1-2 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی……………………………….83

4-1-3 بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر سوم مثنوی معنوی……………………………..116

4-2 بینامتنیت غیرصریح قرآن کریم و مثنوی معنوی……………………………………………………..142

 • بینامتنیت غیر صریح قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی……………………………………142
 • بینامتنیت غیر صریح قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی…………………………………….168

4-3 بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و مثنوی معنوی………………………………………………………….213

4-3-1  بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی………………………………………..214

4-3-2 بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی…………………………………………274

4-3-3 بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر سوم مثنوی معنوی……………………………………….313

فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه‌ی پیشنهاد

5-1  نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….. 363

5-2  ارائه پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………… 365

منابع

الف)منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………365

ب)منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..369

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………. 370

چکیده

یکی از روش‌های بررسی متون، مطالعه‌ی بینامتنی آن است. بینامتنی یعنی خوانش متن با توجه به متون دیگر و مبتنی براین اندیشه است که متن، نظامی بسته و مستقل نیست و خواسته یا ناخواسته با متون دیگر ارتباط دارد. نظریه‌ی‌ بینامتنی در اواخر دهه‌ی شصت میلادی توسط ژولیا کریستوا در خلال بررسی‌هایی که بر آراء و افکار میخائیل باختین داشت، ارائه شد و توسط نظریه‌پردازانی چون ژرار ژنت پرورش یافت. مثنوی معنوی مولانا از جمله آثار ارزشمند و مهم زبان فارسی به شمار می‌رود. مولوی، به واسطه‌ی آشنایی با قرآن کریم  بی‌شک در سخنان خویش از نصّ آن تأثیر پذیرفته است. بینامتنی در آثار او، در اشکال مختلفی دیده شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید