پایان نامه بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار


وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی سنجش از دور و GIS

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک

عنوان :

بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار

مطالعه ی موردی: مناطق 22,21,20,19,18 شهرداری تهران

اساتید راهنما:

دکتر علیرضا شکیبا – دکتر جمیله توکلی نیا

استاد مشاور:

مهندس بابک میرباقری

 

فهرست مطالب:

1- فصل اول: کلیات تحقیق………………………… 2

1-1- مقدمه………………………… 2

1-2- بیان مسئله………………………… 2

1-3- ضرورت تحقیق…………………………. 3

1-4- سئوالات تحقیق……………………….. 5

1-5- فرضیات تحقیق……………………….. 5

1-6- اهداف تحقیق……………………….. 5

1-7- معرفی ساختار پایان نامه……………………….. 6

2- فصل دوم: معرفی منطقه مورد مطالعه و پیشینه تحقیقاتی………….. 8

2-1- مقدمه………………………… 8

2-2- معرفی منطقه مورد مطالعه………………………… 8

2-3- موقعیت  شهر  تهران…………………………. 9

2-4- معرفی مناطق 18 تا 22………………………… 9

2-5- پیشینه تحقیقاتی…………………………. 11

3- فصل سوم: مبانی نظری تحقیق…………………………. 15

3-1- مقدمه………………………… 15

3-2- مفهوم منطق فازی…………………………. 15

3-3- تفاوت سیستم های کلاسیک و فازی…………………………. 16

3-4- متغیرهای زبانی…………………………. 17

3-5- اعداد و مجموعه های فازی…………………………. 18

3-6- مجموعه های گسسته و محدود………………………… 20

3-7- مجموعه فازی پیوسته و نامحدود………………………… 20

3-8- تابع عضویت………………………….. 20

3-9- انواع توابع عضویت………………………….. 21

3-9-1- تابع عضویت مثلثی (Triangular-shaped)……………………….. 21

3-9-2- تابع عضویت گوسی…………………………. 22

3-9-3- تابع عضویت ذوزنقه ای…………………………. 22

3-9-4- تابع عضویت زنگوله ای……………………………..23

3-10- عملگرهای مجموعه های فازی…………………………. 23

3-11- انواع عملگرهای فازی…………………………. 24

3-12- سیستم استنتاج فازی…………………………. 26

3-13- انواع سیستم های استنتاج فازی…………………………. 26

3-13-1- سیستم فازی خالص…………………………… 27

3-13-2- سیستم فازی تاکاگی سوگنو کانگ ((TSK……………………

3-13-3- سیستم فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز(سیستم فازی ممدانی)……..28

-13-34- سیستم فازی سوگنو(Sugeno)……………………….. 29

3-14- مراحل ساختن یک سیستم استنتاج فازی ممدانی…………. 29

3-14-1- فازی سازی مقادیر قطعی ورودی…………………………. 30

3-14-2- بیان قواعد سیستم و روش استنتاج…………………………. 30

3-14-3- غیر فازی سازی مقادیر فازی خروجی…………………………. 30

3-14-3-1- روش مرکز ثقل…………………………. 31

3-14-3-2- روش میانه ماکزیمم…………………………. 31

3-14-3-3- روش مرکز مجموع ها ………………………..32

3-14-3-4- روش میانگین وزنی…………………………. 33

3-15- توسعه………………………… 33

3-16- توسعه پایدار……………………….. 35

4- فصل چهارم: مواد وروش ها……………………….. 39

4-1- مقدمه………………………… 39

4-2- منابع داده ………………………..39

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید