پایان نامه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­ کاوی


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش­های الکترونیکی

پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

عنوان پایان نامه:

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده­ کاوی

استاد راهنما:

دکتر رضا بوستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل 1- مقدمه………………………. 2

1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان………………………. 2

1-2- داروخانه های بیمارستانی………………………. 3

1-3- داده کاوی………………………. 3

1-3-1- داده کاوی چیست؟……………………… 3

1-3-2- تکنیک های مختلف داده کاوی………………………. 4

1-3-2-1-انواع تکنیک داده کاوی……………………… 5

1-4- بیان مسئله……………………… 6

1-5- اهداف تحقیق………………………. 8

1-6- سوالات وفرضیات تحقیق………………………. 9

1-6-1- سوالات………………………. 9

1-6-2- فرضیات تحقیق………………………. 9

1-7- فصول پایان نامه……………………… 9

فصل 2- پیشینه پژوهشی……………………….. 12

2-1- جمع بندی………………………. 24

فصل 3- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری………………. 26

3-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان………………………. 26

3-2- تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی……………… 28

3-2-1– اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی………………………. 29

3-2-2- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی……….. 30

3-2-3- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی………………………. 31

3-3- داده کاوی………………………. 32

3-4- مراحل داده کاوی………………………. 33

3-4-1- پیش پردازش داده ها…………………….. 35

3-4-2- پاکسازی داده ها…………………….. 35

3-4-3-یکپارچه سازی داده ها ……………………..36

3-4-4- تبدیل داده ها ……………………..36

3-4-5- تلخیص داده ها…………………….. 37

3-5- وظایف داده کاوی………………………. 37

3-5-1- دسته بندی………………………. 38

3-5-2- تخمین………………………. 39

3-5-3- پیش بینی………………………. 39

3-5-4- گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی…………….. 40

3-5-5- خوشه بندی………………………. 40

3-5-6- نمایه سازی………………………. 41

3-6- کاربرد های داده کاوی………………………. 41

3-7- رویکردهای مسائل داده کاوی در پزشکی………………………. 42

3-8- مدلها و الگوریتمهای داده کاوی………………………. 43

3-8-1- شبکه های عصبی مصنوعی………………………. 43

3-8-1-1-ساختار شبکه عصبی……………………….. 44

3-8-1-2-معماری شبکه عصبی……………………….. 45

3-8-1-3-آموزش شبکه های عصبی مصنوعی……………………….. 46

3-8-1-4-انواع یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی…………… 47

3-8-2- درخت های انتخاب………………………. 47

3-8-3- Bagging & Boosting………………………

3-8-3-1-Bagging……………………….

3-8-1-1-Boosting……………………….

3-8-1-1-الگوریتم های Boosting……………………….

3-8-4- Adaptive Boosting(Adaboost)……………………..

3-8-5- رگرسیون بردار پشتیبان……………………… 51

3-8-6- رگرسیون خطی………………………. 52

نرم افزارهای داده کاوی………………………. 54

3-10- فرایند خرید دارو…………………….. 55

3-11- جمع بندی………………………. 56

فصل 4- روش انجام پژوهش………………………… 58

4-1- مقدمه……………………… 58

4-2- الگوریتم پیشنهادی………………………. 59

4-3- پیش پردازش داده ها…………………….. 60

4-3-1- ساخت ماتریس داده ……………………..60

4-3-1-1-روش ماههای متوالی……………………….. 67

4-3-1-2-روش ماههای یکسان……………………….. 44

4-3-1-3-روش فصول متولی……………………….. 69

4-4- الگوریتمهای Prediction………………………

4-4-1- روش NN………………………

4-4-2-روش SVR………………………

4-4-3- روش LSSVR………………………

4-4-4- AdaBoost.R………………………

4-5- مجموعه داده…………………….. 70

4-5-1- پاکسازی داده…………………….. 72

4-6- معیارهای ارزیابی………………………. 72

4-7- جمع بندی………………………. 74

فصل 5- بحث و نتیجه‌گیری………………………. 76

5-1- مقایسه روشهای مورد بررسی………………………. 76

5-1-1- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای متوالی…………. 77

5-1-2- ارزیابی الگوریتم با روش ماه های یکسان……………… 83

5-2- جمع بندی………………………. 93

فصل 6- پیشنهادهاو فرصت‌های پژوهشی آینده……………………… 95

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید