پایان نامه بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات


دانشگاه قم
دانشکده الهیّات و معارف اسلامی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:
بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات

استاد راهنما:
دکتر مهدیه سادات مستقیمی
استاد مشاور:
دکتر احمد عابدی آرانی

1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده
مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است که در این تحقیق بر اساس نظریات حضرت امام و ملاصدرا و مناسبات این آراء با آیات و روایات مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. نخست پس از تشریح و تبیین معنای لغوی واصطلاحی بهشت و جهنم به بیان ماهیت وحقیقت بهشت وجهنم پرداخته شده وضمن بیان رابطه ی آن ها با تجلیات اسماء وصفات الهی ، واکاوی رابطه ی درجات بهشت و درکات جهنم با اعمال وملکات وجودی انسان مورد توجه قرار گرفته است .بررسی پنج حس ظاهری و “وهم” و”خیال” به عنوان هفت باب جهنم وهمین ادراکات هفتگانه به اضافه ی “باب قلب” به عنوان هشت باب بهشت از جمله مباحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.اثبات حقیقت مکان وزمان به عنوان بعدی از ابعاد ماده وعاری بودن نشئه ی آخرت از این دو ویژگی ماده و اثبات وجود کنونی بهشت وجهنم از دیگر مطالب مدون شده در این پژوهش می باشد. ارائه تصویری از جلوه ها ی پاداش های بهشتی و عذاب های جهنمی در قرآن وتفسیر های مبتنی بر مبانی فلسفی عرفانی امام خمینی وملاصدرا از دیگر مباحثی است که به آن مبادرت ورزیده شده است.دسته بندی وارائه نظام مند و روش مند آراء و نظریات امام خمینی وملا صدرا و بررسی تطبیقی آراء آن ها در تمام فصول این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
کلید واژه: بهشت، جهنم، امام خمینی، ملاصدرا

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات 1
1-1مقدمه 2
1-2سؤالات تحقیق 2
1-2-1سؤالات اصلی تحقیق 2
1-2-2سؤال فرعی تحقیق 3
1-3فرضیه تحقیق 3
1-4پیشینه تحقیق 3
1-5 ضرورت تحقیق 3
1-6روش تحقیق 4
1-7شرح مفاهیم پایه 4
فصل دوم: حقیقت وچیستی بهشت وجهنم 6
2-1- معنای لغوی واصطلاحی بهشت وجهنم 7
2-1-1- معنای لغوی واصطلاحی جنت 7
2-1-2 معنای لغوی واصطلاحی جهنم 9
2-2 تعریف بهشت وجهنم 11
2-2-1حقیقت بهشت وجهنم و رابطه آن با تجلی رحمت و غضب الهی 15
2-2-2رحمت ذاتی و غضب عارضی است 21
2-2-3 مناسبات آن با آیات و روایات 23
2-3 ابواب بهشت وجهنم 26
2-3-1 روح معنای باب 26
2-3-2 ابواب بهشت وجهنم ازدیدگاه ملاصدرا 30
2-3-2-1 باب هشتم باب قلب 32
2-3- 3ابواب بهشت وجهنم از دیدگاه امام خمینی 34
2-3-4مناسبات آن آیات و روایات 37

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید