پایان نامه بهزيستي روانشناختي در معلمان


عنوان کامل پایان نامه : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد

ج) تعریف  فرسودگی شغلی:

فرسودگی شغلی در اوایل دهه ۱۹۷۰برای اولین بار توسط فرودن برگر[۱]معرفی شد و رشد آن مرهون زحمات فرودن برگر در نیویورک و مسلش[۲]در کالیفرنیا است. به طور کلی فرسودگی شغلی را می‌توان نوعی اختلال نامید که به دلیل قرار گرفتن طولانی مدت فرد در معرض استرسهای ناشی از کار در او ایجاد می گردد و نشانه‌های آن در ابعاد جسمی، هیجانی و ذهنی بروز می کند. تعریفی دیگر از فرسودگی شغلی پیشنهاد می کنند که پر کاربردترین و معمول ترین مفهوم را از فرسودگی شغلی بیان می کند: فرسودگی شغلی سندرمی است که با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت وکاهش رضایت شغل همراه است و می تواند در بین افرادی ظاهر شود که به نوعی شغل یا مسئولیتهای مرتبط با دیگران را بر عهده دارند.(مسلش،۱۹۹۷)

سندروم فرسودگی شغلی که در پاسخ به فشارهای کاری ایجاد می شود به عنوان فرایندی که در آن رفتارها و نگرش کارکنان نسبت به کار خود منفی و بد بینانه می شود تعریف می گردد .فرسودگی شغلی شامل سه بعد خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت ، و عدم کفایت فردی است . (لی ،ارلی[۳]،۲۰۱۴).

[۱] – Freuden berger.

[۲] – Maslach,C.

[۳] – Li,A. Early,s.f.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود دارد ؟

متغیرپیش بین (مستقل) نگرش مذهبی و متغیرهای وابسته بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی می باشند.

۱-۳-۱- سئوالات فرعی تحقیق :

آیا بین نگرش مذهبی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟

آیا بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه نگرش مذهبي با بهزيستي روانشناختي و فرسودگي شغلي در معلمان مرد مدارس متوسطه شهر شهركرد