پایان نامه بهبود امکان­سنجی شیوه­نامه­ای بر پایه امکان­سنجی ریاضی- منطقی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسی صنایع

پایان ­نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع­

گرایش صنایع

عنوان:

بهبود امکان­سنجی شیوه­نامه­ای بر پایه امکان­سنجی ریاضی- منطقی

استاد راهنما:

آقای دکتر رضا رمضانی خورشید دوست

فهرست مطالب:

1.1. مقدمه …………………………………………………………………………………………1
1.2. جنبه­های ارزیابی طرح………………………………………………………………………2
   1.2.1. ارزیابی بازار…………………………………………………………………………3
1.2.2. ارزیابی فنی………………………………………………………………………………………………3
1.2.3. ارزیابی مالی……………………………………………………………………………………………..4
1.2.4. ارزیابی اقتصادی…………………………………………………………………………………….4
1.3. هدف از اجرای پروژه و ضرورت انجام آن…………………………………………………5
   1.3.1. مکان­یابی پروژه …………………………………………………………………..5
   1.3.2. معرفی دانش پروژه……………………………………………………………….5
1.4. معرفی محصول…………………………………………………………………..6
     1.4.1. کالاهای جایگزین…………………………………………………………………9
         1.4.1.1. اهمیت کالای جایگزین……………………………………………………..9
        1.4.1.2.   شاخص های نقاط قوت کالاهای جایگزین………………………….9
1.5. تنگناها و موانع اجرایی……………………………………………………………10
1.6. جمع­بندی………………………………………………………………..10
فصل 2: تبیین مساله
2.1. مقدمه ……………………………………………………………..12
2.2. برنامه پروژه…………………………………………………………………….13
   2.2.1. تعیین محل اجرا………………………………………………………………………13
   2.2.2. تعیین ظرفیت یا وسعت ومحدوده­ی کار ………………………………………15
     2.2.3. تأمین منابع لازم ……………………………………………………………………17
     2.2.4. فناوری مناسب…………………………………………………………………..18
     2.2.5. تامین منابع مالی ………………………………………………………………19
2.3. مراحل مطالعات امکان­سنجی………………………………………………………….20
   2.3.1. شناسایی امکانات …………………………………………………………..20
   2.3.2. امکان­سنجی مقدماتی (بررسی پیش از مطالعه امکان­سنجی)……………………22
       2.3.2.1. تحلیل حساسیت…………………………………………………….23
2.3.3. امکان­سنجی نهایی…………………………………………………………25
2.4. تعریف مساله………………………………………………………………………27

 

   2.4.1. امکان سنجی به روش ریاضی منطقی‌…………………………………………………27
       2.4.1.1. مزایای رویکرد………………………………………………………..30
       2.4.1.2. معایب رویکرد……………………………………………….30
   2.4.2. رویکرد سنجی شیوه­نامه­ای در پروژه‌های امکان­سنجی…………………………..30
       2.4.1.1. مزایای رویکرد………………………………………………..34
       2.4.1.2. معایب رویکرد……………………………………………………..34
2.5. تعریف مساله……………………………………………………………….35
2.6. جمع­بندی…………………………………………………………………..35
فصل 3: مرور ادبیات
3.1. مقدمه …………………………………………………………………………….36
3.2. روش­های پیشنهادی سازمان­های بین­المللی……………………………37
3.2.1. سازمان ملل متحد(1951)…………………………………………………………………………..37
3.2.2. موسسه پژوهشی استانفورد(1954)…………………………………………………….37
3.2.3. سازمان ملل متحد(1958)…………………………………………………………………………..38
3.2.4. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1978) …………………………38
3.2.5. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1986)………………………………….38
3.2.6. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(1991 و 1995)…………………………………….39
3.3. جمع­بندی…………………………………………………40
فصل 4: مدل پیشنهادی و روش حل
4.1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..41
4.2. مطالعه­ی نمونه­ها …………………………………………………………………………………………….42
4.2.1. مطالعات امکان سنجی واحد تولید مونومر وینیل استات ………………………………………………..42
     4.2.1.1. بررسی تنگناها در این مطالعه……………………………………………………………………….43
4.2.2. پارک علم و فناوری استان گیلان………………………………………………………………………..48
4.2.2.1. تعیین شاخص­های کلان ارزیابی اقتصادی توسعه پارک­های علم و فناوری در ایران………………50
       4.2.2.2. معیارهای ارزیابی طرح مطالعاتی (مرحله اول)…………………………………………………….53
       4.2.2.3. معیارهای ارزیابی (مرحله دوم)……………………………………………………………………54
       4.2.2.4. روش شناختی مربوط به ارزیابی اقتصادی توسعه پارک علم و فناوری گیلان……………………54
       4.2.2.5. . شناخت تنگناهای کلان پارک­های علم و فناوری………………………………………………..55
4.3. مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….58
   4.3.1. ساختار شیوه­نامه­ای امکان­سنجی…………………………………………………………………………59
   4.3.2.ساختار امکان­سنجی بر مبنای مدل پیشنهادی……………………………………………………………61
   4.3.3. مباحث نظری مسئله……………………………………………………………………………………..62
   4.3.4. شرح روابط بین مولفه­های مدل مطرح شده در این پروژه……………………………………………….62
4.4. نقد و ارزیابی مباحث نظری مربوط به مساله………………………………………74
4.5. جمع­بندی……………………………………………………………………….78
فصل 5: نتیجه ­گیری و تحقیقات آتی
5.1. نتیجه­گیری………………………………………………………………………………….80
5.2. تحقیقات آتی ………………………………………………………………………..81
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………82

 

چکیده­ :

در این رساله به موضوع بسیار شناخته شده “امکان­سنجی1” پروژه­ها با رویکرد سیستمی پرداخته می­شود. تلاش بر این است حتی­الامکان از مدل­های ریاضی-منطقی و تسهیلات گراف به موضوع “امکا­ن­سنجی” روی آورده شود. در گام­های آغازین کارهای پییشین درباره­ی امکان­سنجی مطالعه شد و بر اساس آن مولفه­های موضوع و عوامل کلان مربوط تعیین شد.

سپس، روابط بین مولفه­ها و عوامل کلان مربوط به موضوع “امکان­سنجی” به صورت ماتریس ربط­ها برای نمایش بود و نبود ربط با صفر و یک استخراج شد. در این ماتریس از قوت ربط صرف­نظر شد. مزیت بزرگ ماتریس یاد شده در این است که می­توان یک ساختار گرافی برای موضوع “امکان­سنجی” فراهم کرد.

در گام بعد، یک ساختار دو سطحی برای امکان­سنجی ارائه شد. در این ساختار ارتباط بین مولفه­ها و زیر مولفه­ها از ماتریس یاد شده قابل تعیین است. به لحاظ محدودیت پژوهش، از پرداختن به تفصیل بیشتر و استخراج سطوح زیرین پرهیز شده است. در این مرحله پرسش بنیادین رساله مطرح می­شود که چگونه می­توان امکان­سنجی را از چنبره­های ابهامات متنی و نیز از گوناگونی تفاوت ­شیوه­نامه­ای2 دور نمود. برای این منظور، گزاره­های رایج در مطالعات ­امکان­سنجی به دو دسته کمیت­پذیر3 و کمیت­ناپذیر4 تفکیک شد. کمیت­پذیرها شامل همه عوامل و روابط موجود در مولفه­ها یا بین مولفه­ای است که می­توان یه صورت ریاضی-منطقی تبدیل کرد و کمیت ­ناپذیرها را نمی­توان تبدیل کرد.

سرانجام می­توان یک موضوع مورد امکان­سنجی را به دو بخش “فضای امکان” و “اهداف” مورد نظر تقسیم کرد. هر یک از این دو بخش خود به دو زیربخش کمیت­پذیر و کمیت ­ناپذیر تفکیک می­شود. “فضای امکان” با تنگناها شناخته می­شود. این ویژگی­ها برای تنگناها نیز صادق خواهد بود. در مورد اهداف در امکان­سنجی، ظاهرا هدف معادل مفهوم goal مورد نظر است- البته کمتر هدف با نامطلوبیت دو سویه مورد نظر است- با این وجود برای هدف­ها –به معنایی که یاد شد- نیز کمیت­پذیری و کمیت ناپذیری مطرح است. در این رساله مجموعه­ای از اهداف و تنگناهای کمیت­پذیر آورده شده است، سهم مهم این رساله ارایه­ی یک نگاه نو بر پایه رویکرد سیستمی به موضوع مرسوم و شناخته شده “امکان­سنجی” است. این نگاه از فنون و ابزارهای رویکرد سیستمی بهره گرفته است. دستاورد پژوهش نشان دادن امکان بهره­گیری از تسهیلات ریاضی-منطقی برای صورت­بندی بخشی از امکان­سنجی است.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
پایان نامه طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زما...
پایان نامه بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی
سمینار بررسی یک مخلوط کننده ی فرکانسی (میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی C...
پایان نامه ارتباط فرهنگ سازمانی با رشد و توسعه دانش آموزان