پایان نامه بهبودعملکردشبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش سیستمهای انرژی

عنوان:

بهبودعملکردشبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد رضا امیدخواه

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول :اصول ترمودینامیکی و مقدمات تعریف اکسرژی1
     1- مقدمه2
       استفاده از مدلهای هدف گذاری برای محاسبه بازده دیگهای بخار و توربینها7
       نمایش شبکه انتقالی فرآیند کل9
         1-1) هدف از یکپارچه سازی و تعیین سطوح بهینهء فشار11
           1-2) معرفی فرآیند و سرویس های جانبی12
                 1-2-1) معرفی سیستم بازیافت حرارت و اثر آن بر سیستم سرویس جانبی15
               1-2-2) معرفی فرآیند شیمیایی16
         1-3) نقش تعیین سطوح بهینه ی بخار سیستم سرویس جانبی در فرآیند کل16
فصل دوم :انتخاب نوع توربین ها و ارائه ی معادلات مربوط به تغییر خواص فیزیکی و ترمودینامیکی بخار با تغییرات دما و فشار22
           2-1) بررسی مدلهای مختلف برای انتخاب نوع توربین ها23
           2-2) انتخاب روشهای مناسب برای پیش بینی خواص فیزیکی در شرایط عملیاتی مختلف24
               2-2-1) ارائه ی معادلات برای حالت اشباع25
             2-2-2) ارائه ی معادلات برای حالت فوق داغ27
فصل سوم :نحوه تشکیل ابرساختار و ارائه مدل ریاضی31
3-1) تعیین ابرساختار مناسب32
3-2) تعیین معادلات مربوط به ابرساختار34
     1- مشخص کردن تابع هدف34
   2- مشخص کردن متغیرهای طراحی35
     3- نوشتن معادلات35
         الف) موازنه های جرمی36
   ب) موازنه های انرژی36
   ج) کار تولیدی توسط توربین ها37
   د) تأمین انرژی مورد نیاز فرآیند37
3-3) مدل ریاضی تعیین سطح فشار بهینه ی بخار در سیستم سرویس جانبی با درنظر گرفتن تغییرات خواص فیزیکی و ترمودینامیکی بخار40
1- تعیین ابرساختاری مناسب با توجه به اطلاعات مسئله41
2- مشخص کردن اصولی یکسان برای نوشتن معادلات41
3- مشخص کردن تابع هدف44
4- مشخص کردن متغیرهای طراحی و قیود مربوط به آنها44
5- معادلات لازم برای حل مدل45
6- اطلاعات مورد نیاز50
فصل چهارم :بررسی شرایط و سناریوهای عملیاتی مختلف و بررسی نتایج حاصل از آنها52
1- سناریوی اول ( شرایط عملیات جاری سیستم تولید وتوزیع بخار )53
2- سناریوی دوم ( حذف اتلافها و تخلیه به آتمسفر)58
3- سناریوی سوم ( استفاده از ظرفیت اضافی مولدهای بخاری برق ( 3 مگاوات ))61
4- سناریوی چهارم ( خریدبرق موردنیاز از شبکه سراسری )64
5- سناریوی پنجم ( استفاده از توربین تولید برق بجای ایستگاه تقلیل فشار بخار )69
فصل پنجم :نتایج ، فوائد و ویژگیهای مدلسازی انجام شده73
5-1) نتایج74
5-2)   فوائد و ویژگیهای استفاده از مدلسازی انجام شده75
الف) فوائد75
ب) ویژگیها75

فهرست جداول

 
جدول 1-1، نسبت P/H متناسب در سیستم سرویس جانبی4 
جدول 1-2، نیازهای خواسته شده از سیستم سرویس جانبی18 
جدول 1-3، شرایط عملیاتی تجهیزات19 
جداول شماره (4-1) :سناریوی اول57 
جداول شماره (4-1) :سناریوی اول57 
جداول شماره (4-2) سناریوی دوم60 
جداول شماره (4-2) سناریوی دوم60 
جداول شماره (4-3) : سناریوسو64 
جداول شماره (4-4) : سناریوی چهارم68 
جداول شماره (4-4) : سناریوی چهارم68 
جداول(4-5) : سناریوی پنجم72

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید