پایان نامه : بلایای طبیعی 120 صفحه


پایان نامه : بلایای طبیعی 120 صفحه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………..1

بلایا…………………………………………………………………………………………………………………………..3

مهم ترین آثار بلایا بر محیط………………………………………………………………………………………..3

انواع بلاها………………………………………………………………………………………………………………….4

بلاهای طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….4

بلاهای ساخت بشر…………………………………………………………………………………..6

بلایای فنی……………………………………………………………………………………………..6

تعیین اهمیت هر بلا………………………………………………………………………………….6

معرفی آمادگی بخش بهداشت و درمان در برابر بلایا وشرایط اضطراری……………….7

فرایند آمادگی…………………………………………………………………………………………7

اقدامات پیش از وقوع بلا………………………………………………………………………….8

اقدامات هنگام وقوع بلا……………………………………………………………………………9

اقدامات پس از قوع بلا……………………………………………………………………………10

راهنمای برنامه خانوادگی مقابله با حوادث……………………………………………………11

مركز اعلام خطر و اهداف آن……………………………………………………………………13

آموزش عمومی……………………………………………………………………………………..16

آموزش بهداشت در مراحل مختلف بروز بلایای طبیعی…………………………………..17

راهكار های لازم جهت افزایش سطح آگاهی ارائه دهندگان خدمات ………………….18

فعالیت های علمی جهت افزایش سطح آگاهی………………………………………………18

برنامه مقابله با بلایای طبیعی……………………………………………………………………..20

 

 

تشكیلات مسئول ملی…………………………………………………………………………….20

هماهنگی…………………………………………………………………………………………….22

برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………25

سازماندهی………………………………………………………………………………………….26

وظایف ستاد پیشگیری و بازسازی حوادث غیر مترقبه……………………………………27

وظایف سازمان ها و نهاد ها به تفكیك………………………………………………………29

شرح وظایف كمیته فرعی بهداشت و درمان كاهش اثرات بلایای طبیعی……………32

مدیریت بخش بهداشت…………………………………………………………………………33

سازمان های بین المللی………………………………………………………………………….34

آشنایی با نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر………………………………………34

سازمان ملل ( UN )…………………………………………………………………………….35

برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP…………………………………………………..36

دفتر كمیسر عالی سازمان ملل برای پناهندگان………………………………………………37

صندوق بین الملل سازمان ملل متحد برای كودكان UNICEF……………………….37

سازمان خوارو بار و كشاورزی FAO……………………………………………………….37

سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد UNESCO………………………………38

سازمان بین المللی هواشناسی…………………………………………………………………..38

سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری………………………………………………………..38

صندوق بین المللی پول………………………………………………………………………….39

سازمان های غیر دولتی…………………………………………………………………………..39

واحدهای دولتی امداد…………………………………………………………………………….40

مؤسسات بین المللی دو جانبه یا چند جانبه………………………………………………….40

امداد رسانی نیروهای دولتی وجمعیت های داوطلب………………………………………41

 

 

 

جابجایی جمعیت………………………………………………………………………………….43

تخلیه…………………………………………………………………………………………………43

حمل و نقل…………………………………………………………………………………………44

اسكان آوارگان و بهداشت اردوگاه ها………………………………………………………..44

چادر و انواع آن……………………………………………………………………………………46

ویژگی های چادر…………………………………………………………………………………46

انتخاب موقعیت اردوگاه ها…………………………………………………………………….47

طراحی اردوگاه ها………………………………………………………………………………..48

كمبود و آلودگی آب در مناطق بلارده………………………………………………………..49

اهمیت آب از نظر بهداشت…………………………………………………………………….49

نقش آب در اشاعه بیماری………………………………………………………………………50

ترتیب اولویت بندی تأمین آب در شرایط اضطراری……………………………………..52

آب مورد نیاز……………………………………………………………………………………….53

كیفیت آب………………………………………………………………………………………….54

طی دوره تخلیه……………………………………………………………………………………54

گندزدایی آب……………………………………………………………………………………..54

ید زنی………………………………………………………………………………………………54

جوشاندن……………………………………………………………………………………………55

كلرزنی………………………………………………………………………………………………55

تأمین یخ…………………………………………………………………………………………….57

ذخیره آب…………………………………………………………………………………………..57

تجهیزات لازم برای تأمین آب…………………………………………………………………58

دفع غیر بهداشتی مدفوع در شرایط بحران………………………………………………….58

 

 

 

عدم وجود شبكه جمع آوری فاضلاب………………………………………………………59

دفع فاضلاب……………………………………………………………………………………….60

نكات مورد توجه در دفع مدفوع انسانی بوسیله توالت………………………………….60

دفع مواد زائد جامد………………………………………………………………………………61

دفع لاشه حیوانی…………………………………………………………………………………63

نحوه دفع صحیح زباله در مناطق بلا زده……………………………………………………63

پر كردن اراضی پست…………………………………………………………………………..64

مبارزه و پیشگیری از بیماری ها به دنبال وقوع بلایای طبیعی………………………….66

تیم های امداد بهداشتی…………………………………………………………………………68

جمع آوری و انتقال آسیب دیدگان و بیماران……………………………………………..68

شرایط انتخاب محل…………………………………………………………………………….68

هدف از تعیین محل جمع آوری آسیب دیدگان………………………………………….69

نیروی انسانی در محل جمع آوری آسیب دیدگان……………………………………….70

پشتیبانی محل جمع اوری آسیب دیدگان…………………………………………………..70

بیمارستان و درمانگاه صحرایی سیار…………………………………………………………70

شرایطی كه انتقال بیمار را ایجاب می كند………………………………………………….71

برنامه ریزی برای انتقال بیمار…………………………………………………………………72

محافظت از بهیاران……………………………………………………………………………..72

انتخاب وسیله نقلیه……………………………………………………………………………..73

آماده سازی وسیله نقلیه برای انتقال بیمار………………………………………………….73

گندزدایی وسیله نقلیه پس از جابجایی…………………………………………………….74

احتیاطات عمومی در كاربرد مواد گندزدا و ضدعفونی كننده ها……………………..74

گندزداها و ضد عفونی كننده های شیمیایی………………………………………………75

 

 

 

پیشگیری و مبارزه با بیماری های روده ای از طریق بهسازی محیط……………….78

گندزدایی موا آلوده…………………………………………………………………………….79

بهسازی محیط در بیمارستان های صحرایی……………………………………………..80

كمك های اولیه………………………………………………………………………………..80

صفات كمك دهنده……………………………………………………………………………81

وظایف اصلی كمك دهنده…………………………………………………………………..81

وسایل مورد نیاز و ضروری در حوادث………………………………………………….82

مبارزه با جانوران موذی………………………………………………………………………83

برنامه اجرایی مبارزه با جانوران موذی پس از وقوع بلا………………………………84

فقدان غذا و آلودگی غذا در مناطق بلا زده………………………………………………88

تأمین بهداشت مواد غذایی در زمان بحران………………………………………………90

وظایف بخش بهداشت………………………………………………………………………92

كنترل بهداشت مواد غذایی وارد شده به منطقه…………………………………………93

شرایط نگهداری مواد غذایی در شرایط بحران…………………………………………94

خدمات كفن و دفن…………………………………………………………………………..94

وسایل و لوازمی كه برای كفن و دفن مورد نیاز هستند………………………………96

بهداشت روانی……………………………………………………………………………….97

آموزش بهسازی به قربانیان…………………………………………………………………98

پیوست ها………………………………………………………………………………………100

منابع……………………………………………………………………………………………..

دانلود تحقیق ، پروژه ، پایان نامه و مقاله با فرمت ورد همه رشته ها - کارشناسی و کارشناسی ارشد - سایت مرجع دانلود پایان نامه

شما با داشتن پسورد سایت ما می توانید از تمام فایل ها استفاده کنید برخلاف سایت های دیگر که برای هر فایل ، باید مبلغ جداگانه ای پرداخت نمائید.

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه بلایای طبیعی 120 ص

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید