پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی


دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه جغرا فیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 عنوان:

برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی

(بخش مرکزی شهرستان رودبار)

 استاد راهنما:

دکتر آتوسا بیگدلی

 استاد مشاور:

دکتر بهمن رمضانی

 

       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………ص
مقدمه ……………………………………………………………………ق
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1.بیان مسأله…………………………………………………………………………2
1-2. اهداف تحقیق……………………………………………………….2
1-3.سوال تحقیق………………………………………………….2
1-4.فرضیه‏های تحقیق……………………………………………3
1-5. محدودیت­ها و موانع تحقیق……………………………..3
1-6. پیشینه تحقیق………………………………………………..4
1-7. واژه ها و مفاهیم اساسی تحقیق……………………………………..6
1-9-1. جغرا فیا و توریسم…………………………………..6
1-9-2. برنامه­ریزی…………………………………………….6
1-9-3. توسعه………………………………………………………6
1-9-4. توسعه گردشگری……………………………..6
1-9-5. میراث فرهنگی………………………………………..6
فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. پیوند جغرافیا با فعالیت های توریستی………………………………8
2-2. تعریف فراغت وتفریح………………………………………8
2-2-1. فراغت……………………………………………..   9
2-2-2. تفریح……………………………………………………..9
2-3. تعریف، مفاهیم گردشگری……………………………………………9
2-4. انواع توریسم…………………………………………………..11
2-4-1. توریسم تفریحی………………………………………………11
2-4-2. توریسم درمانی……………………………………………12
2-4-3. توریسم مذهبی………………………………………………..12
2-4-4. توریسم فرهنگی…………………………………………….13
       فهرست مطالب      
عنوان صفحه
2-4-5. توریسم تاریخی……………………………………………..13
2-4-6. توریسم ورزشی………………………………………13
2-4-7.توریسم تجاری……………………………………………….13
2-5.گردشگرى و تجارت بین المللى…………………………………….14
2-6. حوزه های گردشگری…………………………………14
2-7. ارکان صنعت جهانگردی ………………………………………….15
2-8. اهمیت گردشگری…………………………………………….16
2-9. تاریخچه صنعت گردشگرى…………………………….17
2-9-1. تاریخچه صنعت گردشگرى در جهان…………………………17
2-9-2. تاریخچه صنعت گردشگرى در ایران……………………………….18
2-9-3. تاریخچه تشکیلات گردشگری در ایران………………….19
2-10. تعریف فرهنگ……………………………………………………20
2-11. ریشه واژه فرهنگ…………………………………………………20
2-12. کاربرد واژه ی فرهنگ……………………………………………..20
2-12-1. تعاریف مفهومی فرهنگ…………………………21
2-12-2. تعاریف جنبه تاریخی………………………………………21
2-13. جاذبه های فرهنگی…………………………………………………21
2-14. میراث فرهنگی………………………………………………..22
2-15. مواریث فرهنگی ………………………………………………………22
2-16. سایتهای فرهنگی ………………………………………………22
2-16-1. مکانهای پیش از تاریخ…………………………………22
2-16-2. مکانهای تاریخی …………………………………………..23
2-16-3. سایت فرهنگی دوره معاصر …………………….24
2-17. محصول گردشگری میراث ……………………………………24
2-18. تقسیم بندی گردشگران میراث بر اساس انگیزه ……………………..24
2-19. چالش­های عمده در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی…………………25
   فهرست مطالب      
عنوان صفحه
2-20. کمیته ملی ایکوموس ……………………………………..25
2-21. اصول منشور گردشگری فرهنگی(مدیریت گردشگری در مکانهای دارای ………………26
2-22. توسعه……………………………………………………..30
2-23. توسعه گردشگری …………………………………………..30
2-24. اجزای توسعه گردشگری          …………………………………….30
2-25. توسعه پایدار ……………………………………………………32
2-26. منابع فرهنگی………………………………………………33
2-27.برنامه­ریزی……………………………………..33
2-28. برنامه ریزی توسعه گردشگری ……………………….34
فصل سوم – داده­ها و   روش کار
3-1. موقعیت و وسعت شهرستان رودبار………………………………36
3-2. موقعیت و وسعت بخش مرکزی شهرستان رودبار……………37
3-3.داده­های تحقیق …………………………………………….40
3-4. روش تحقیق ………………………………………40
3-4-1. روش گردآورى اطلاعات…………………………………..40
3-4-2.ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………….40
3-4-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………..40
فصل چهارم- یافته­های تحقیق
4.یافته­های تحقیق………………………………………………..42
4-1.ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق……………..42
4-1-1.زمین شناسى………….  43
4-1-2. توپوگرافى……………………………………………46
4-1-3.شیب…………………………………………………….  49
4-1-4.آب و هوا……………………………………………………..40

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید