پایان نامه برق الکترونیک – سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

  ** دانلود متن کامل پایان نامه برق الکترونیک با فرمت ورد  word **

موضوع : سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: توليد اشعه……………………………………………………………………………….. 2

  • توليد اشعة X………………………………………………………………………………… 3

2-1- تخليه الكتريكي در گازهاي رقيق……………………………………………………….. 5

3-1- اشعه كاتديك………………………………………………………………………………….. 5

4-1- مولدهاي اشعة X……………………………………………………………………………. 6

5-1- بتاترون Betatron……………………………………………………………………………. 8

6-1- دستگاههاي مولد اشعة X………………………………………………………………… 9

7-1- مدار دستگاه مولد اشعة X با ترانسفورماتور ……………………………………. 10

8-1- توليد اشعة X نافذ…………………………………………………………………………… 12

9-1- شتاب دهندة خطي…………………………………………………………………………… 13

10-1- خواص اشعة X……………………………………………………………………………. 15

11-1- اشعه نرم…………………………………………………………………………………….. 15        

12-1- پديده هاي مربوط به انتشار اشعة X در ماده………………………………….. 16

فصل دوم: دستگاه اشعه X نمونه………………………………………………………………. 19

  • نماد كلي يك دستگاه اشعة X………………………………………………………….. 20

2-2- شرح عمومي دستگاه اشعة X…………………………………………………………… 21

3-2- X- RAY………………………………………………………………………………………… 24

فصل سوم: سخت افزار……………………………………………………………………………. 28

  • معرفي كلي قسمتهاي مختلف سخت افزار دستگاه………………………………. 29

1-1-3- سيستم سوئيچهاي اصلي…………………………………………………………….. 29

2-1-3- سيستم برق Power……………………………………………………………………… 30

3-1-3- سيستم چشم الكترونيكي……………………………………………………………… 31

4-1-3- سيستم كنترل…………………………………………………………………………….. 32

5-1-3- سيستم تسمه نقاله………………………………………………………………………. 34

6-1-3- سيستم توليد اشعة X………………………………………………………………….. 36

7-1-3- سيستم توليد تصوير…………………………………………………………………… 36

2-3- سيستم سوئيچهاي اصلي Main switching system……………………………….. 37

1-2-3- مدار Fan unit , Power- on……………………………………………………………. 39

3-3- سيستم تغذيه Power system…………………………………………………………….. 40

1-3-3- توليد ولتاژ run-Tim meter , DC……………………………………………………. 40

2-3-3- كليد روشن سيستم توليد X- RAY و نمايشگر X- RAY………………….. 41

4-3- سيستم چشم الكترونيكي Lightbarrir system………………………………………. 43

5-3- سيستم كنترل Control system………………………………………………………….. 48

1-5-3- كي برد (Keyboard)…………………………………………………………………….. 50

2-5-3- سوئيچ سرويس service switch…………………………………………………….. 51

3-5-3- سوئيچ پايي Foot mat Switch……………………………………………………….. 51

4-5-3- سوئيچ دستي Hi- Top…………………………………………………………………. 51

5-5-3-علامت گذاري چمدانها با لامپ يا زنگ Luggage marking lamps/buzzer. 51

6-5-3- چمدان (بسته) شمار يا شمارنده 1 ثانيه Luggage counter……………….. 52

6-3- سيستم تسمه نقاله Conveyor system………………………………………………… 52

1-6-3- سيستم تسمه نقاله با موتور تكفاز………………………………………………… 52

2-6-3- Conveyor system equipped with streimetz circuit…………………………… 55

3-6-3- MOTION PICK UP…………………………………………………………………… 58

7-3- سيستم توليد اشعه X- RAY generating system X………………………………. 59

1-7-3- منبع ولتاژ VOLTAGE SUPPLY…………………………………………………. 60

2-7-3- توليدهاي تنش HIGH TENSION GERERATION…………………………. 61

3-7-3-آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION……………………………………… 61

4-7-3- آشكارساز خطا ERRORE DE TECTION…………………………………….. 61

5-7-3- نمايش دهنده X- Ray ON indication X-Ray on……………………………… 63

8-3- سيستم توليد تصوير Image generating System………………………………….. 63

1-8-3- خط الكترونيكي line electronics…………………………………………………….. 64

2-8-3- پردازشگر سيگنال خط line signal processor (zsps-)………………………… 67

9-3- پردازش سيگنال خط line signal processing……………………………………….. 67

1-9-3- در وضعيت offset (جبران)،…………………………………………………………. 68

10-3- برنامه هاي تست و تشخيص Test and diagnostic programs………………. 69

11-3- حافظه ويدئو Viddeo memory BSP 1/3 BSP 1/3………………………………. 70

فصل چهارم: نرم افزار…………………………………………………………………………….. 73

مقدمه: نرم افزار، صفحه كليد (كي برد) Keyboard……………………………………….. 74

1-4- روشن كردن سيستم………………………………………………………………………. 77

2-4- پروسة بازرسي……………………………………………………………………………… 78

1-2-4- وقفه و تداوم بازرسي…………………………………………………………………. 80

2-2-4- ارزيابي تصوير و علامت گذاري بسته ها………………………………………. 82

3-4- برنامه ريزي سيستم……………………………………………………………………….. 83

1-3-4- منوي اصلي MAIN MENU…………………………………………………………. 84

2-3-4- منوي سوپروايزر: SUPER VISOR MENU………………………………….. 86

3-3-4- سيستم Hi- TOP SYSTEM HI- TOP…………………………………………….. 88

4-3-4- بزرگنمايي ZOOM……………………………………………………………………… 89

5-3-4- مرور مدام يا جاروب ممتد CONTINUOS SCANNING………………… 90

6-3-4- جاروب يا مرور معكوس REVERSE SCANNING……………………….. 90

4-4- ارزيابي تصوير IMAGE EVALLUATION………………………………………. 91

1-4-4- تصوير سياه و سفيد B/ W image…………………………………………………. 92

2-4-4- سيستم / Hi- MAT تصوير رنگي Hi- MAT تشخيص مواد……………….. 92

3-4-4- توابع ارزيابي تصوير WINDOW , VARI- MAT……………………………. 93

4-4-4- توابع خاص VARY- 02/02 VARY- SO , OS) براي تصاوير رنگي Hi- MAT)…. 97

5-4-4- تابع ارزيابي تصوير SUPER- ENHANCEMENT………………………….. 98

6-4-4- كنتراست اضافي HIGH………………………………………………………………. 98

7-4-4-تابع CAT……………………………………………………………………………………. 98

8-4-4- تابع NEG (منفي)………………………………………………………………………… 99

9-4-4- تصوير رنگي HI- CAT……………………………………………………………….. 99

10-4-4- تصوير HI- CAT براي سيستمهاي HI- MAT………………………………. 100

11-4-4- توابع ارزيابي تصوير VARY- CAT…………………………………………… 101

1-11-4-4- تابع تمركز (بزرگنمايي ZOOM FUNCTION)………………………….. 101

2-11-4-4- تابع ضبط ديجيتالي DIGIREC SYSTEM……………………………….. 102

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….. 103

 

 

مقدمه

حفاظت و تأمين جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمايه هاي ملي در هر كشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گرديده است. كه در هر عصر و زماني اين اقدامات تاميني بنا به مقتضاي پيشرفتهاي علمي در تشخيص و ارزيابي نوع خطر اعمال شده است.

اساس و زيربناي اقدامات، حفاظتي است كه معمولاً در سطح يك كشور در سازمان دفاع غيرنظامي هر مملكت متمركز مي‎شود و سازمانهاي نظامي نيز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش يگانهاي تحت امر اين اقدامات را به اجرا مي گذارند. اين اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمينه حفاظت شخصي و استفاده از سيستم هاي امنيتي در مكانهاي موردنياز مي‎باشد. ما اعتقاد داريم امنيت بايد اساساً برخود مردم و نه بر ماشين متكي باشد بر اين اعتقاد فلسفة محصولات كمپانيهاي سازنده پيوسته در پي طرح ابزاري بوده كه بهترين پيوند را با نيازهاي فردي امنيتي داشته باشد و امكان بازرسي چمدانهاي و بسته هاي مسافري با دستگاه اشعه X را جهت افزايش امنيت خطوط هوايي ايجاد كرده است در اين گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسي قرار گرفته است كه در مبادي فرودگاهي و گمركات و ادارات پست استفاده گرديده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 دانلود پایان نامه برق الکترونیک – سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه ایکس فرودگاه

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید