پایان نامه برق : ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System

 مطالب این پست : پایان نامه برق : ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System 

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق قدرت

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

واحدبجنورد

دانشكده مهندسي

پايان نامه كارشناسي رشته مهندسي برققدرت

 

 

موضوع:

ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی

PASS   SYSTEM

 

استادراهنما:

جناب آقای مهندس موسوي تقي آبادي

 

نگارش:

حميدرضا نيك بخش

محمدرضاباغبان زاده

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ 5/72

…………………………………………………………………………………………………7

1 ـ مقدمه    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2 ـ عملكردPASS MO

……………………………………………….9

3 ـ طراحي PASS MO     ………………………………………………10

4 ـ نصب درمحل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

5 ـ نصب كميسيون آموزش ودستورالعملهاي تعمير ونگهداري

………………………………………………………………………………………………..39

6 ـ جزئيات بيشتر

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

7- مشخصات فنی PASS MO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

 

فصل دومSYSTEM PASS MO تا سطح ولتاژ170 170……………………………………………………………………………………………..56

1- هدف

………………………………………………60

2- قابلیت ها

………………………………………………60                                                                                              

3- توصیف عمومی(کلی )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

4- تولیدات واطمینان ازکیفیت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

5- اطلاعات فنی Pass Mo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

6- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo  

………………………………………………………………………………………………..78

7- برخی کاربردها

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

8-   pass Mo های متفاوت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

9- مهندسی جديد براي محيط امروز جهت فشردگي پست

………………………………………………………………………………………………..88

10- کاربردهایی از سکسیونر خط و زمین اضافه شده به PASS MO……………………………………………105

11 کاربرد  بانک های خازنی در PASS MO

……………………………………………………………………………………………….109

12- روش كار اتصال زمين خط مدل pass-mo

……………………………………………………………………………………………….110

13- موتور عمل کننده شارژ فنر   BLk222

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

14- مشخصات فناوری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………130

 

 

فصل سومSYSTEM COMPASS پست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا……………………………………136

1 ـ هــدف

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

2 ـ كيفيـت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

3 ـ فشارهاي محيطي

…….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………139

4 ـ كاهش  محیط (فضا)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………140

5 ـ حمل و نقل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………140

6 ـ نصب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

7 ـ ارزش های اضافه شده دیگر

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

8 ـ ساختار مدل 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………143

9 ـ شرایط سرویس نرمال

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

10 ـ مشخصات عمومي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

11 ـ اجزاء

……………………………………………..145

 

 

12 – نقشه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………150

13 ـ سیستم حفاظت و كنترل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

14 ـ ساختار سخت افزاری سیستم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

15- سطح bay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………156

16- نقشه سیستم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

17- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی

……………………………………………………………………………………………….160

18- مشخصات فنی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………168

19- راهنمای تعمیر و نگهداری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………182

 

فصل چهارم: ترانسفورماتور جریان

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………189

1- اطلاعات پایه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………190

2- اساس داده های فنی

……………………………………………..190

3- رنج عایقهای چینی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………191

4- رنج عایقهای سیلیکونی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………192

5- سطوح عایق کاری نامی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

6- فاکتورهای اصلی TG 550

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

7- ساختمان TG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………194

8- مشخصات TG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………195

9- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT

……………………………………………………………………………………………….196

 

فصل پنجم: مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO 

……………………………………………………………………………………………….197

1- كليات 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

2- هدف

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

3 – كاربرد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

4- فرضيات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

5- نتايج قابل دسترس

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………199

6- نتايج اقتصادي

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

7 –  مقايسه بين راه حلها

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………201

8-  نتایج

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

 

 

مقدمه

 

نیاز روز افزون بشر به انرژی برق جهت تامین احتیاجات خود در زندگی روز مره و پیشرفت فناوری در صنایع مختلف و تراکم شدید جمعیت در شهر ها و افزایش مصارف به واسطه رشد و تراکم مصرف وکاهش افت ولتاژ شدید و تلفات توان تقاضای نصب پست های فشار قوی را افزایش داده است و از طرفی به علت افزایش قیمت زمین و محدودیت فضای مورد نیاز جهت نصب پست و همچنین ایمنی افراد جامعه و زیبایی ظاهری شهر راه حلی جدید می طلبد.

بنابر این جهت رفع مشکلات ناشی از موارد بالا شرکت های مختلف طرح های جدیدی ارائه داده اند که از جمله شرکت ABB که راه حل ابتکاری بنام PASS ارائه داده و باعث گردیده مسئله زمین وفضا و مشکلات ناشی از آن تا حدود زیادی برطرف گردد.

 

 

فصل اول

 

PASS MOO SYSTEM

تا سطح ولتاژ 5 /72

 

 

1 ـ مقدمه

در بازارهاي روشنفكرانه انرژي امروزي برنامه هاي سودمند و قابل اطمينان جهت فشرده سازي و سادگي در نصب تجهيزات پست مورد نياز است .بر همین مبنا شرکت ABB ابتکاری جدید برای كليد هاي باسطح ولتاژ 5 /72 کیلوولت به نامpass moo (سیستم کلید پوشیده:

plug and switch system)ارائه داده است که توانايي تركيب از هر دوي كليد هاي عايقي هوايي قديمي AIS و َتكنولوژي كليدهاي عايقي SF6 پيشرفته را دارا باشد .

pass moo طرحي نو با سکسيونر باسبار و زمين در سلول بريكر جهت جوابگوي نياز مصرف كننده مي باشد . مدل pass moo به صورت فشرده و قابل اطمينان بوده و به سادگي نصب مي شود .

مشخصات اصلی pass moo مطابق زیر می باشد:

ولتاژ نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………72/5   KV

فرکانس نامی

…………………………………………..50/60 HZ

جریان نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2000A

ولتاژ قابل تحمل نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………325KV..

جریان نامی قابل تحمل در زمان اتصال کوتاه(3ثانیه)

…………………………………………………………………………………………….. 31.5KA

پیک جریان نامی قابل تحمل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80KA

دامنه درجه حرارت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… -40° / +55° C

 

 

 

 

 

2 ـ عملكرد PASS MOO

PassMoo يك طرح كليد مناسب كامل براي استفاده اجزاي بيروني پست ها مي باشد . طرحی كامل بوده كه قادر است طبق استاندارد هاي اساسي بر اساس نيازمنديهاي پست افزايش يابد.

عملكرد هاي معمولي pass moo عبارتند از :

– اندازه گيري جريان

– قطع (سکسیونر)

– قطع جريان (بریکر)

– ایزوله کردن(کلید زمین)

اين تجهيزات در محفظه ای به صورت استوانه اي شكل حاوی گاز SF6 مي باشند . هر پل با قرار گرفتن در محفظه خودش قابليت اطمینان و ايمني را افزايش مي دهد.

محفظه از قالب آلومينيومي سفت ومحکم ساخته شده است .

با پذيرش pass moo نتایج زیر فراهم مي شود .

1-طرحي فشرده زير نظر تكنولوژي GIS

2-مونتاژ و تست كامل در كارخانه

3-حمل و نقل آسان به محل

4-تعويض آسان در صورت عيب

5-محيط مساعد به خاطر كاهش ابعاد

6-تعميرات كمتر )زيرا تمام ولتاژهاي بالا در گاز SF6 هستند ).

7-كاهش زمان قطع براي تعميرات به خاطر كيفيت بالاي طرح

8-كاهش هزينه هاي دوره عمر به خاطر كاهش امور ساختماني ( فقط يك چهار چوب ) كاهش تجهيزات ,كاهش هزينه تلفات انرژي ، كاهش هزينه هاي زائد و يدكي

 

 

3 ـ طراحي PASS MOO

1-3- PASS MOO   DBB

مدلDBB استفاده شده براي دوبل با سبار پست ها می باشد كه يك كليد قطع كننده به طرح اصلي اضافه شده است .

اين طرح حدود 40/0 تجهيزات پستهای معمولي نياز دارد بنابراين یکی از مزاياي مهم که فشر دگي محیط (کاهش زمین) میباشد را دارا می باشد.

طرحهاي ديگر عبارتند از:

1-3- نصب دوبلCT

2-3- نصب سنسورهاي ولتاژ

3-3- نصب كليدهاي ارتینگ اضافي

4 – نصب در محل (مونتاژدر محل)

طرح PASS MOO تقريباً معادل يك بي كامل می باشد که می تواند در يك مدت زمان كوتاه نصب گردد(زمان خیلی کوتاه).هر بي مي تواند از تريلي تخليه شود ومستقيماَ روي سكوهاي فوندانسيون ها نصب گردد.

نصب مدل PASS MOO در محل ساده ساده می باشد زيرا كه قبلا دركارخانه مونتاژشده است. تنظيم يااصلاحات در محل نياز نيست .

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System 

225 صفحه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید