پایان نامه بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده  علوم انسانی ، گروه مدیریت
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدریت بازرگانی گرایش مالی
عنوان :
بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها

 

چکیده

امروزه موسسات مالی جزو مهمترین نهادها و بنیانهای اقتصادی هر کشوری بشمار آمده که رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد و بانکها به عنوان ارکان اصلی موسسات مالی وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند. اما در جوامع توسعه نیافته به دلیل عدم توسعه کافی سایر بازارهای پولی و مالی بانک ها نقش اول را در تامین مالی برنامه های میان مدت و بلند مدت اقتصادی این کشورها دارند. بنابراین به کارگیری معیارهای مناسب برای ارزیابی کارایی بانکها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، به منظور بررسی کارایی فنی به روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، به کمک عوامل زیر

الف) ورودیها شامل ١- تعداد پرسنل هر شعبه ٢- هزینه های هر شعبه، ٣- ارزش دارائی های هر شعبه و ۴ – حجم سپرده ها

ب) خروجیها شامل ١- جمع کل تسهیلات اعطایی و ٢- درآمدهای هر شعبه اقدام شده است.

نتایج اندازه گیری کارایی فنی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در دوحالت نهاده محور و ستانده محور نشان دهنده آن است که در حالت نهاده محور بطور میانگین ۵٠ درصد و در حالت ستانده محور ۵۴ درصد از شعب در طول دوره ٨٨-٨۵ ناکارا بوده اند همچنین میانگین کارایی شبکه بانکی بانک رفاه کارگران استان در حالت نهاده محور ٨٨/٠ یا ٨٨ درصد و در حالت ستانده محور ٨٣/٠ یا ٨٣ درصد بوده است. براساس نتایج بدست آمده در حالت نهاده محور، شش شعبه مرکزی سنندج، شبلی سنندج، بیمارستان بعثت، بیمارستان توحید، سرباز مریوان و مولوی کرد (٢۴درصد کل شعب)، در هر چهار سال مورد مطالعه دارای کارایی برابر با یک بوده اند در این حالت کمترین میانگین کارایی مربوط به شعبه مرکزی بانه با رقمی حدود ٧۴/٠ می باشد و پس از آن شعبه آبادگران سنندج (٧۵/٠)، آزادگان سنندج و مرکزی قروه قرار دارند. و در حالت ستانده محور چهار شعبه مرکزی سنندج، شبلی سنندج، بیمارستان توحید و مولوی کرد (١۶درصد کل شعب) دارای کارایی کامل در طول چهار ساله ٨۵ تا ٨٨ بوده اند. در این حالت کمترین میانگین کارایی مربوط به شعبه سرباز مریوان با رقمی حدود ۵٩/٠ می باشد و پس از آن شعبه آبادگران (۶/٠) و مهر سنندج قرار دارند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید