پایان نامه بررسی چیدمان ساختمانها و برجها جهت جلوگیری از تمرکزآلودگی هوا در هوای کلان شهرتبریز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملی جلفا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی مکانیک

گرایش:تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی چیدمان ساختمانها و برجها جهت جلوگیری از تمرکزآلودگی  هوا در هوای کلان شهرتبریز

استاد راهنما:

دکتر علی رضا الهامی امیری

 

چکیده :

امروزه بدلیل افزایش جمعیت در کلان شهر ها، شاید ساختن ساختمانهای بلند مرتبه و برجهای مسکونی اندکی اجتناب ناپذیر به نظر برسد. امّا در مکان یابی ساختن این نوع ساختمانها و ترتیب قرار گیری آنها در کنار هم بایستی یکسری از الزامات زیست محیطی را رعایت نمود.  در این پایان نامه  سعی شده است که الگوهای مختلف بلند مرتبه سازی و چیدمان آنها در سطح شهری مانند تبریز مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا با وزش کوچکترین باد ممکنه، روند ترک آلاینده های ناشی از دود اتومبیلها و صنایع از سطح شهر تسهیل شود. امید است  با رعایت  اصولی ساده   ولی  اساسی  و حیاتی بتوان  هوای پاکی را به  نسل های آینده  به یادگار  بگذاریم   به امید آن روز .

کلمات کلیدی :

باد ، سرعت بادهای غالب ، تلاطم، اختلاط، خطوط جریان  هوا، فاصله بین  ساختمانها، چیدمان  ساختمانها

 

 

فهرست

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………صفحه

فصل اوّل

کلیات ………………………………………………………………………………………………………….1

هواشناسی  …………………………………………………………………………………………………….1

1-1مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….2

1-2اشعه خورشیدی  ……………………………………………………………………………………….4

1-3گردش باد  ………………………………………………………………………………………………5

1-4پروفیل باد سرعت  …………………………………………………………………………………….8

1-5حداکثر ارتفاع اختلاط ……………………………………………………………………………….9

1-6تلاطم ……………………………………………………………………………………………………..10

1-7مشخصه های معمول ستون های دود،دودکش ………………………………………………..12

1-8انواع بادها  از لحاظ نیرو …………………………………………………………………………….17

فصل دوّم

پیشینه  پژوهش ………………………………………………………………………………………………18

ساختمانهای بلند و تاثیر آن بر محیط زیست …………………………………………………………18

2-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………..19

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه

2-2تابش آفتاب  ………………………………………………………………………………………………20

2-2-1 بهینه سازی ارتفاع ساختمانهای با توجه  به عوامل اقلیمی تابش  ……………………….22

2-3جریان باد …………………………………………………………………………………………………..24

2-4دیدگاه منفی به ساختمانهای بلند  ……………………………………………………………………29

2-5دیدگاه نرم افزاری به ساختمانهای بلند  ……………………………………………………………31

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری   …………………………………………………………………………..37

فصل سوّم

روش شناسایی …………………………………………………………………………………………………38

بررسی چیدمانها و جانمای ساختمانها  در مناطق مختلف شهر ……………………………………38

3-1 مقدمه   …………………………………………………………………………………………………….39

3-2 بدست آوردن شرایط مرزی  ………………………………………………………………………..39

3-3شناسایی  ……………………………………………………………………………………………………42

3-4 نحوه اجرای شبیه سازی  با نرم افزار فلوئنت  ……………………………………………………45

3-4-1 انتخاب شیوه  محاسباتی و فرمول بندی حل  ………………………………………………..46

3-5 نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………61

3-6 ارزیابی قسمتی از سهند   ………………………………………………………………………………62

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه

3-7نتیجه گیری ارزیابی قسمتی از سهند     ……………………………………………………………..69

3-8 ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید ملکی  …………………………………………………………….70

3-9 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید ملکی …………………………………………….73

3-10 نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید باکری ………………………………………….77

3-11نتیجه گیری ارزیابی منطقه ای در بلوار شهید رجایی …………………………………………..81

3-12 تاثیر گذاری مناطق بریکدیگر  ………………………………………………………………………81

3-13 نتیجه گیری از تاثیر گذاری مناطق بر یکدیگر  …………………………………………………85

فصل چهارم

تجزیه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………87

پیداکردن الگوهای مناسب برای چیدمان  ساختمانها و برجها  ………………………………………87

4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….88

4-2 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر   ………………………………………….89

4-2-1 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر (به حالت دو بعدی،2D) ………89

4-2-2 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر از نمای جانبی (به حالت دو بعدی،2D)  ……………………………………………………………………………………………………….95

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………….صفحه

4-2-3 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 1w از یکدیگر (به حالت سه بعدی،3D) …………………………99

4-3  نتیجه  گیری آرایش  ساختمانها  با فاصله .  1w………………………………………………..105

4-4 بررسی چیدمان ساختمانها  با فاصله 2w از یکدیگر  …………………………………………..106

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید