پایان نامه بررسی چگونگی تاثیر گرو های اصلی اثر گذار بر همدیگر


سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

سابقه مطالعات انجام گرفته در این زمینه را در دو بخش تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور و داخل کشور به طور مجزا بیان می‌کنیم:

 • بخش خارجی

خلاء ناشی از عدم ارتباط میان فرایندهای متفاوت اکتساب تکنولوژی، موجب ایجاد شکاف‌های زیادی در فرایندهای اکتساب تکنولوژی گردیده و ناهماهنگی‌های فراوانی در پژوهش‌های صورت پذیرفته دیده می‌شود. مدل‌های بسیار زیادی در ارتباط با اکتساب تکنولوژی وجود دارد اما این مدل‌ها از حیث ساختاری و تعداد مراحل متفاوتند. همچنین مدل‌های متفاوت موجود براساس تعداد مراحل و گام‌ها و نیز مدت زمانی که مبتنی برآن فرایندهای اکتساب می‌بایستی آغاز گردند و خاتمه یابند با یکدیگر تفاوت دارند. که در ادامه به برخی از پژوهش‌های صورت پذیرفته اشاره ای می‌گردد.

 • (۲۰۰۸). لی و همکاران با هدف انتخاب شیوه مناسب اکتساب تکنولوژی پژوهشی با استفاده از تکنیک ANP در یک شرکت نرم افزاری بزرگ در سئول کره جنوبی انجام دادند. در این پژوهش ۲۱ زیرمعیار مهم و اصلی که در انتخاب شیوه مطلوب اکتساب تکنولوژی موثر است و از تحقیقات تجربی پیشین استنتاج شده بود انتخاب گردید که این زیرمعیارها در ۵ بعد قابلیت، استراتژی، تکنولوژی، بازار و محیط گروه بندی شدند.  بعد قابلیت از زیر معیارهای موقعیت تکنولوژیکی، منابع تحقیق و توسعه، نیروی انسانی تحقیق و توسعه، تجارب تحقیق و توسعه، اندازه شرکت و دارایی‌های مکمل تشکیل شده است. بعد استراتژی در برگیرنده زیرمعیارهای تطبیق با استراتژی تجاری، تطبیق با استراتژی تکنولوژی، ضرورت دستیابی و اهمیت برای بنگاه می‌باشد. بعد تکنولوژی نیز ترکیبی از زیرمعیارهای چرخه حیات تکنولوژی، هزینه های توسعه، ارتباطات تکنولوژیکی و آسانی کپی برداری و تقلید می‌باشد. بازار نیز متشکل از سه زیرمعیار عدم اطمینان تجاری، اندازه بازار و شدت رقابت می‌باشد، و در نهایت محیط از زیرمعیارهای دسترسی به منابع خارجی، کیفیت تکنولوژی خارجی، پویایی و قابلیت حکومت تشکیل شده است. در این پژوهش سه شیوه ساخت، خرید و مشارکت تکنولوژی به عنوان گزینه های تصمیم گیری مطرح گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که روش پیشنهادی که با استفاده از تکنیک ANP به منظور انتخاب شیوه مناسب اکتساب تکنولوژی و نیز اولویت بندی روش‌های اکتساب تکنولوژی با توجه به وابستگی میان عوامل موثر بر تصمیم گیری در این شرکت ارائه گردیده است به نحو کارایی در اتخاذ تصمیماتی که به منظور بکارگیری تکنولوژی‌های ضروری، ایجاد گردیده‌اند کمک می‌نماید.

(۲۰۰۸).  داعیم و همکاران پژوهشی در زمینه کاوش شیوه های اکتساب تکنولوژی در ایالت ارگان ایالت متحده، ترکیه و پاره ای از شرکت‌های الکترونیکی در آمریکا انجام دادند. در این پژوهش در ایالت ارگان جامعه تحقیق را شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیک، در ترکیه صنایع فعال در حوزه الکترونیک، منسوجات و سایر صنایع تولیدی و در ایالات متحده آمریکا ۱۹۸۷ شرکت فعال در زمینه تولیدات لوازم الکترونیکی تشکیل می‌دهد. در این پژوهش شیوه های متعدد کسب تکنولوژی در هر سه جامعه مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از :  حمایت مالی از تحقیقات دانشگاهی، کنسرسیوم مشترک تحقیقات صنعت و دانشگاه، حمایت از تحصیلات تکمیلی کارمندان، دانشکده های تخصصی، مراکز تحقیق و توسعه خارجی، مشاوران،  بهبود و توسعه تکنولوژی داخلی، توافق

 • نامه های حق امتیاز، فروشندگان – تامین کنندگان، نشست‌های فنی، ژورنال‌های فنی، مشارکت در قراردادهای علامت تجاری، خرید تکنولوژی موجود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شیوه بهبود تکنولوژی داخلی متداول‌ترین کانال بکارگیری تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته می‌باشد (ایالت ارگان و ایالات متحده آمریکا). در حالی که شیوه ژورنال‌های فنی تخصصی، قراردادهای علامت تجاری و بهبود تکنولوژی در خانه از متداول‌ترین کانال- های اکتساب تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه (ترکیه) می‌باشد.
 • تحقیق دیگری در سال ۲۰۰۸ توسط تانگ و هوانگ به منظور تعیین فاکتورهای موثر بر انتخاب شیوه اکتساب تکنولوژی با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های تجربی در صنایع مرتبط با حوزه الکترونیک صورت پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق را سه کشور آسیایی مطرح در این حوزه که جزء ده کشور برتر حوزه الکترونیک در سطح جهانی باشند تشکیل می‌دهند. پس با این هدف سه کشور ژاپن، کره و تابوان انتخاب گردیدند که دارای صنایع الکترونیکی مطرح با تکنولوژی پیشرفته می‌باشند. فاکتورهای موثر بر انتخاب شیوه های اکتساب تکنولوژی در این پژوهش شامل قابلیت تکنولوژی، اندازه شرکت، تجارب قبلی و ارتباط تکنولوژیکی می‌باشند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که در میان فاکتورهایی که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته‌اند، قابلیت تکنولوژی شامل: سطح تکنولوژیکی، نوآوری تکنولوژیکی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه ای شرکت، با اهمیت‌ترین فاکتوری است که در تعیین شیوه اکتساب تکنولوژی در این سه کشور در حوزه الکترونیک موثر می‌باشد.
 • در پژوهش صورت پذیرفته توسط Bin در سال ۲۰۰۷ با عنوان کانال‌های اکتساب تکنولوژی و عملکرد صنعت: تجزیه و تحلیل سطح صنعت در بنگاه های تولیدی بزرگ و متوسط چینی، ۲۹ صنعت تولیدی در ابعاد متوسط و بزرگ از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱ در مدت پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفتند در این پژوهش انواع شیوه های انتقال و اکتساب تکنولوژی شامل تحقیق و توسعه داخلی، انتقال تکنولوژی خارجی، انتقال تکنولوژی بومی، توسعه تحقیق و توسعه میان صنایع مورد تحلیل قرار گرفتند که نتایج ذیل از این پژوهش حاصل گردید، در صنایع تولیدی چین، تحقیق و توسعه میان صنایع و نیز انتقال تکنولوژی خارجی، تعامل مهم و سودمندی در دو جنبه بهبود بهره وری نیروی کار و بهره وری کلیه عوامل دارند. همچنین تحقیق و توسعه داخلی و نیز تحقیق و توسعه بین صنایع رابطه مکملی در شکل دهی عملکرد نوآوری و بهره وری کلیه عوامل در صنایع چینی دارد (بین، ۲۰۰۷)
 •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه

  متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید