پایان نامه بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر


پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

عنوان:

بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

1391

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در این مطالعه اثر برخی از پارامترهای مؤثر بر مقاومت های بتن پلیمری بر پایه رزین اپوکسی شامل سخت کننده، فیلر و حلال مورد بررسی قرار گرفته است. خاکستر پوسته برنج و خاکستر ساقه جارو به عنوان فیلر و مخلوط استون- تولوئن با نسبت 50-50% به عنوان حلال در ساخت نمونه ها بکار رفته است. بر طبق نتایج آزمایش ها، افزودن مقادیر مناسبی از فیلر موجب بهبود مقاومت های فشاری، خمشی و شیمیایی بتن پلیمری می شود. در نمونه های حاوی 4/18 درصد پلیمر، افزودن خاکستر پوسته برنج با نسبت فیلر- مصالح 075/0 موجب افزایش 21 درصدی در مقاومت فشاری می گردد. نمونه های حاوی خاکستر ساقه جارو، با نسبت فیلر- مصالح 09/0 و 4/18 درصد پلیمر، 27 درصد بهبود در مقاومت خمشی را نسبت به نمونه فاقد فیلر نشان داده اند. نتایج آزمایشات بر روی حلال نشان می دهد که افزودن مقادیر بهینه ای از حلال موجب بهبود کارایی و افزایش مقاومت های فشاری و خمشی بتن می شود اما استفاده از مقادیر زیاد حلال به دلیل امکان کاهش در چسبندگی پلیمر ممکن است اثر منفی بر بتن پلیمری داشته باشد. همچنین تغییر نوع سخت کننده و نسبت اختلاط سخت کننده- رزین موجب تغییر در خواص مقاومتی بتن پلیمری شده است. سخت کننده آمینی با وزن اکی والان پایین تر موجب 27 و 13 درصد بهبود در مقاومت های فشاری و خمشی و نیز افزایش مدول الاستسیته نمونه ها نسبت به نمونه های حاوی سخت کننده آمینی با وزن اکی والان بالاتر گردیده است.

 

واژه های کلیدی: بتن پلیمری، رزین اپوکسی، فیلر، حلال، سخت کننده

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 

فصل اول- مقدمه                                                           

1-1 اهداف تحقیق                                          4

1-2 ساختار پایان نامه                                                                                                                                            5                          

فصل دوم- ادبیات موضوع و مروری بر مطالعات انجام شده

2-1 بتن سیمانی                                                                                                                                                   6

2-1-1 خصوصیات بتن سیمانی                                                                                                                       7

2-2 آشنایی با پلیمر و تاریخچه کاربرد در بتن                                                                                                         10

2-2-1 تعریف پلیمر                                   10

2-2-2 تاریخچه کاربرد پلیمر                          15

2-3 بتن های حاوی پلیمر                                 16

2-3-1 بتن پلیمر تزریقی                            16

2-3-2 بتن پلیمر- سیمان                             18

2-3-2-1 خواص مکانیکی بتن پلیمر- سیمان              21

2-3-3 بتن پلیمری                                                                                                                                          27

2-3-3-1 رزین پلی استر                             28

2-3-3-2 رزین اپوکسی                               30

2-3-3-3 رزین پلی متا کریلات                                                                                                                 34

2-3-3-4 سخت کننده ها                               34

2-3-3-4-1 تعیین نسبت استوکیومتری (برای رزین اپوکسی) 35

2-3-3-5 دلایل استفاده از اپوکسی                    35

2-3-3-6 سنگدانه                                   36

2-3-3-7 فیلر (پرکننده)                             37

2-3-3-8 نظریه تشکیل ساختمان در بتن پلیمری         37

2-3-3-9 خواص مکانیکی و شیمیایی بتن پلیمری         38

2-3-3-9-1 مقاومت فشاری و خمشی               38

2-3-3-9-2 تأثیر دما بر بتن پلیمری           39

2-3-3-9-3 مقاومت در برابر پدیده یخ- ذوب                           41

  برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید