پایان نامه بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان


دانشگاه پیام نور

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی  علوم تربیتی

موضوع:

بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان  دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه  مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو  روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.

در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است.

واژگان کلیدی: برقراری ارتباط، دوستی با جنس مخالف، داشنجویان، دانشگاه پیام نور، نرم افزار SPSS

                                                             فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول:کلیات تحقیق 
1-1-مقدمه2
1-2- بیان مسأله2
1-3- اهمیت و ضروت مسأله3
1-4- اهداف پژوهش4
1-5- سئوالات تحقیق4
1-6- فرضیه ی پژوهش:5
1-7- تعاریف نظری:5
1-8- تعاریف عملیات5
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 
2-1- مقدمه: 7
2-2- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج8
2-3- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک11
2-4- آسیب های دوستی قبل ازدواج14
2-4-1- وابستگی14
2-4-2- افت تحصیلی یا رکود علمی15
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی15
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی15
2-4-4- فقدان شناخت درست و واقع بینانه15
2-4-5- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج15
2-4-6- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک16
2-4-7- ایجاد مشکلات روحی16
2-4-8- آسیب‌های اقتصادی16
2-4-9- در خطر بودن آبرو16
 2-5- آثار رابطه با جنس مخالف17
2-6- شرایط ارتباط با جنس مخالف19
2-7- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی21
2-8- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها23
2-8-1- رابطه زن و شوهری:23
2-8-2- رابطه علمی بین زن و مرد:23
2-8-3- رابطه شغلی و حرفه ای:24
2-8-4- رابطه دوستی بین دختر و پسر:24
2-9- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط25
2-9-1- در پوشش26
2-9-2- اندیشه و قلب27
2-9-3- گفتار27
2-9-4- رفتار28
2-10- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز:29
2-11- مروری بر مطالعات پیشین32
2-12- چهارچوب نظری تحقیق34
فصل سوم:روش تحقیق 
3-1- طرح پژوهش37
3-2- جامعه و نمونه آماری37
3-3- روش گردآوری اطلاعات37
3-4- ابزار پژوهش37
3-4-1- پرسشنامه شماره 1:38
3-4-2- پرسشنامه شماره 2:38
3-5- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)38
3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)39
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری40
  
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها43
4-2- آمار توصیفی :43
4-3- آمار استنباطی :44
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 
5-1- نتیجه گیری:57
5-2- راهکارها و پیشنهادات:58
پرسشنامه60
منابع69

 

عنوانصفحه
3-8- جدول زمان‏ بندی (Time Table)40
جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه41
جدول 4-1: میانگین سنی  افراد شرکت کننده در پژوهش43
جدول4-2:مقایسه فراوانی  معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگویان43
جدول 4-3: فراوانی تعداد سالهای تجربه دوستی قبل ازدواج:43
جدول 4-4: میزان درصد موافقت  با دوستی قبل ازدواج (در نمونه 80 نفری)44
جدول 4-5: نتایج آزمون ANOVA برای تاثیر سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج44
جدول 4-6: نتایج آزمونLSDمقایسه میانگین ها44
جدول 4-7: نتایج آزمون ANOVA برای سازگاری فرهنگی با دوستی قبل ازدواج45
جدول 4-8: نتایج آزمون LSD45
جدول 4-9: نتایج آزمون ANOVA در سازگاری مذهبی46
جدول 4-10: نتایج آزمون LSD46
جدول 4-11: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج47
جدول 4-12: نتایج آزمون LSD47
جدول 4-13: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی48
جدول 4-14: نتایج آزمون LSD48
جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA در  تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان50
جدول 4-16: نتایج آزمون LSD50
جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی51
جدول 4-18: نتایج آزمون LSD51
جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج52
جدول 4-20: نتایج آزمون LSD52
جدول 4-21:53
جدول 4-22نتایج آزمون تعقیبی lsd53

فهرست نمودارها

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید