پایان نامه بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر نقش آن در معرفت شناسی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

 

عنوان :

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید

بر نقش آن در معرفت شناسی

 

استاد راهنما :

دکتر حبیب الله دانش شهرکی

استاد مشاور :

دکتر علی الهبداشتی 

تابستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
هدف غایی ازاین تحقیق همان طوری که ازعنوان آن پیداست بررسی دیدگاه های دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام یعنی ابن سینا و صدرالمتالهین پیرامون مثل افلاطونی با تاکید برنقش آن درمعرفت شناسی است. ابن سینا به عنوان یکی از مخالفین سرسخت مثل و ملاصدرا که یکی از مدافعین مثل است که بعضی از استدلال های هرکدام همراه با بررسی و نقد آن در این نوشتار آورده شده است و درادامه، ارتباط مثل بااصالت وجود واعتباری بودن ماهیت و جایگاه آن در مراتب هستی، واستدلال بر توانایی عقلانی بشر در مسائل ماوراءالطبیعه، و تبیین صدور موجودات از وحدت به کثرت، و ارتباط وحدت و کثرت با توجه به دیدگاه اشراق و مشاء و بیان نقاط ضعف وقوت آن دو دیدگاه و همچنین ارتباط مثل با تشکیک وجود وعالم ماده، در ادامه مطلب، به تبیین معرفت فلسفی صدرائیون نقش آن در شناخت مثل، و ارتباط مجردات و عالم ماده، و ارتباط مثل با واجب الوجود بالذات که در باب معرفت شناسی آن معرفتی حائز اهمیت و یقینی است که دو طرف قضیه یعنی مبداُ و منتها مورد غفلت قرار نگیرد. در پایان مبرهن ساختیم که علت مخالفت یا موافقت حکیمان درمسئله مثل به مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی آنان در این مساله بر می گردد.

کلید واژه ها : 1- ابن سینا 2- ملاصدرا 3- مثل 4- معرفت شناسی 5- هستی شناسی 6- عقول عرضی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
بخش اول- مقدمه
1.1.1- بیان موضوع اصلی تحقیق 2
2.1.1- سؤالات اصلی تحقیق 2
3.1.1- پیشینه ی تحقیق 3
4.1.1- ضرورت اهداف تحقیق 4
5.1.1- محورهای اصلی تحقیق 5
بخش دوم- آشنایی با افلاطون
1.2.1- زندگی نامه افلاطون 6

فصل دوم : تبیین مثل از نگاه افلاطون و شارحان آن
بخش اول : توضیح و تشریح مثل
1.1.2- وجه تسمیه مثل افلاطونی 12
2.1.2- تعریف مثل 14
3.1.2- عالم مثال و مثل افلاطونی 15
4.1.2- ویژگی های مثل 16
5.1.2- رابطه دیالکتیک با نظریه مثل 20
6.1.2- نظریه مثل در اصطلاح حکما 20
7.1.2- جایگاه و اهمیت مثل در زندگی انسان از دیدگاه افلاطون 26
8.1.2- تمثیل 27
9.1.2- تأملی پیرامون تأویل مثل افلاطون 29
بخش دوم : مبانی معرفتی مثل

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد