پایان نامه بررسی و نقد استنادهای قرآنی و حدیثی گفتارهای صوفیانه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی و نقد استنادهای قرآنی و حدیثی گفتارهای صوفیانه در کتاب عرفانی کشف المحجوب

 استاد راهنما:

 دکتر جلیل نظری   

استاد مشاور:

دکتر مهدی فاموری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول کلیات :

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3- ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

فصل  دوم : جایگاه عرفان و تصوّف

2-1- تصوّف و عرفان ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-1- تعریف تصوّف و معنای واژه صوفی …………………………………………………………………………… 9

2-2- فتوت و تصوّف ……………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2-1- فتوت و جوانمردی ………………………………………………………………………………………………….. 13

2-3- سماع و تصوّف ……………………………………………………………………………………………………………… 14

2-4- فرقه‌های صوفیه …………………………………………………………………………………………………………… 17

2-4-2- قلمرو جغرافیایی حضور قلندریه ……………………………………………………………………………. 17

2-4-3- سیمای قلندر در تاریخ …………………………………………………………………………………………… 17

2-4-4- سلسله قلندری ………………………………………………………………………………………………………… 18

2-4-5- ملامتیه …………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4-6- محاسبیه …………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-7- طیفوریه ……………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4-8- قصاریه ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-9- جنیدیه …………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-4-10- نوریه ………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4-11- سهلیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-4-12- حکیمیه ………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-13- خفیفیه ………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4-14- خرازیه …………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-15- سیاریه …………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-4-16- حلولیه ……………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-5- معنا ومفهوم عرفان ………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-1- ویژگی عرفان …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-5-2- اشراق و عرفان ………………………………………………………………………………………………………… 25

2-6- عرفان و ولایت ……………………………………………………………………………………………………………… 26

2-7- جایگاه ولایت و تفاوت آن در میان تصوّف و تشیع …………………………………………………… 28

2-8- اصول و مسایل تصوّف و عرفان …………………………………………………………………………………… 28

2-8-1- وحدت وجود ……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-8-2- معشوق حقیقی و اسماء و صفات آن …………………………………………………………………….. 29

2-8-3- حسن و عشق ………………………………………………………………………………………………………….. 30

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید