پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان


متن کامل پایان نامه با عنوان :بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و قدرت کلامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مقدمه

نخستین کانون برای تربیت وسازندگی انسان خانواده است بنابراین اگر خانواده محیط سالم  داشته باشد ونیازهای جسمانی وروانی افراد خویش را برآورده سازد جامعه به خدمات جانبی وجبرانی کمتری برای خانواده نیازپیدا میکند. خانواده از دو قطب فرزندان و والدین تشکیل شره است که هر کدام در زندگی نقش و وظایفی دارند که براساس این نقشها و وظایف از همدیگر انتظاراتی دارند که برای سازگاری بین آنها باید هر کدام از اعضا به انتظارات معقولانه طرفین احترام گذارند و در پی خواسته های یکدیگر بکوشند0(ستوده 1385,ص 129)

بسیاری از ویژگیهای شخصی کودک تحت تاثیر شیوه های فرزند پروری والدین است .والدین براساس الگوها و آرمانهای فرهنگی خود کودکان را به شیوه های گوناگون پرورش میدهند. بین گروهای مختلف به تفاوتهای چشمگیری در زمینه های رشد فرزند پروری بر می خوریم .والدین برای تربیت فرزندان خود از سبکها و شیوه های فرزند پروری متفاوتی استفاده میکنند که دیانا باوم ریند (1996و1971) یک پیشگام با اقتدار در مورد مطالعه فرزند پروری معتقد است که والدین نباید تنبیه کننده و نه بی خیال باشند ، آنها باید در ضمن اینکه برای کودکان خود قوانینی وضع می کنند ،همزمان از آنها حمایت کنند و نیازهایشان را تأمین نمایند باوم ریند می گوید :شیوه های فرزند پروری به چهار شکل اصلی هستند 1- فرزند پروری استبدادی 2- فرزند پروری دمکراتیک  3- فرزند پروری سهل گیرانه 4-فرزند پروری بی توجه  (آخوندی 76،ص 4)

زبان فرایندی فریبنده و پیچیده است که تنها بشر قادر به فراگیری آن است فراگیری زبان معمولاٌدر مرحله های مشخص و پیاپی صورت می گیرد و موضوع قابل توجه در این است که نظام زبانی کودک تا رسیدن به چهار سالگی عمدتاٌ با نظام زبانی بزرگسالان محیط اطراف وی یکی خواهد شد . (والاس ولافلین ،ترجمه :منشی طوسی ،1370ص142)از همین رو در پژوهش حاضر کو شیده ایم مطالبی در پیوند باشیوه های فرزند پروری و ارتباط ان با قدرت کلامی گردآوری و آن رامورد مطالعه قرار دهیم .

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد