پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان
بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان
دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

استاد راهنما:
دکتر نعمت‌اله نعمتی

استاد مشاور:
دکتر علی یونسیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                         صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسئله 2

1-3. ضرورت و اهمیت 3

1-4. اهداف تحقیق 5

1-4-1. هدف کلی 5

1-4-2.  اهداف اختصاصی 5

1-5. فرضیه‌های تحقیق 5

1-6. قلمرو محدودیت‌های تحقیق 6

1-6-1. قلمرو تحقیق 6

1-6-2. محدودیت‌های قابل کنترل 6

1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل کنترل 6

1-7. تعریف واژه‌ها 7

1-7-1. تمرینات هوازی 7

1-7-1-1. تمرینات هوازی تداومی 7

1-7-1-2. تمرینات هوازی تناوبی 7

1-7-2. ترکیب بدن 7

1-7-3. توان هوازی 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش 9

2-1. مقدمه 10

2-2. آمادگی جسمانی و اثرات آن بر زندگی 10

2-2-1. اجزای آمادگی جسمانی 11

2-3. آمادگی قلبی ـ تنفسی 12

2-3-1. سازگاری‌های قلبی ـ تنفسی با ورزش 13

2-3-1-1. سازگاری‌های قلبی ـ عروقی با تمرین 14

2-3-1-2. سازگاری‌های تنفسی با تمرین 14

2-3-1-3. سازگاری‌های متابولیک 16

2-3-2. عوامل مؤثر بر توان هوازی بیشینه 16

2-3-2-1. شیوه‌ی تمرین 17

2-3-2-2. وراثت 18

2-3-2-3. وضعیت تمرین 19

2-3-2-4. جنسیت 19

2-3-2-5. اندازه و ترکیب بدن 20

2-3-2-6. بلوغ 21

2-3-2-7. سن 21

2-3-3. تعیین فیزیولوژیک VO2 max و عوامل مؤثر آن 21

2-3-4. اندازه‌گیری VO2 max 22

2-4. ترکیب بدنی 23

2-4-1. اهمیت ارزیابی ترکیب بدن 28

2-4-2. روش‌های ارزیابی ترکیب بدن 29

2-4-2-1. روش‌های آزمایشگاهی 29

2-4-2-2. روش‌های میدانی 32

2-5. تمرین هوازی 33

2-5-1. تمرین تداومی هوازی 34

2-5-2. تمرین تناوبی (اینتروال) 35

2-6. مروری بر تحقیقات پیشین 38

2-6-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 38

2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 44

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 52

3-1. مقدمه 53

3-2. روش پژوهش 53

3-3. جامعه و نمونه آماری 53

3-4. متغیرهای تحقیق 53

3-4-1. متغیرهای مستقل 53

3-4-2. متغیرهای وابسته 53

3-5. ابزار جمع‌آوری اطلاعات 54

3-6. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 54

3-6-1. مطالعه مقدماتی 54

3-6-2. نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی ترکیب بدنی 55

3-6-3. نحوه اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) 55

3-7. پروتکل اجرایی 55

3-8. روش‌های آماری پژوهش 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 57

4-1. مقدمه 58

4-2. آمار توصیفی 58

4-2-1. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تناوبی 59

4-2-2. وضعیت متغیرها در تمرینات هوازی تداومی: 59

4-3. آزمون فرضیه ها 61

4-3-1. فرض نرمال بودن داده ها 61

4-3-2. فرضیه اول 62

4-3-3. فرضیه ی دوم 63

4-3-4. فرضیه ی سوم 64

4-3-5. فرضیه‌ی چهارم 65

4-3-6. فرضیه‌ی پنجم 66

4-3-7. فرضیه‌ی ششم 67

فصل پنجم: نتیجه‌گیری 68

5-1. مقدمه 69

5-2. خلاصه تحقیق 69

5-3. بحث و بررسی فرضیه‌ها 70

5-4. نتیجه‌گیری نهایی 72

5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق 72

5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 72

فرم رضایت نامه 73

فهرست منابع 74

الف: منابع فارسی 74

ب: انگلیسی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید