پایان نامه بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم


دانشگاه آزاد  اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری، گروه  شهرسازی

پایان نامه

 برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش:  طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

عنوان:

بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی

نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قم

 

استاد راهنما:

دکتر رضا احمدیان

 

استاد مشاور:

دکتر سهراب مشهودی

زمستان 85

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب صفحه 
فصل اول: کلیات تحقیق1
1-1- بیان مسئله1
1-2-فرضیات تحقیق3
1-3- اهداف تحقیق4
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-5- سئوالات تحقیق6
1-6- روش مطالعه7
1-7-تعاریف و مفاهیم9
1-8- پیشینه تحقیق23
1-9- مشکلات تحقیق29
 فصل دوم: اسکان غیررسمی در جهان و ایران32
2-1- اسکان غیررسمی در جهان32
2-2- تاریخچه حاشیه‌نشینی49
2-3- روند کنونی در جهان52
2-4- اسکان غیررسمی در ایران72
 فصل سوم: نمایی از استان و شهر قم98
3-1- استان قم98
3-1-1- جغرافیایی استان98
3-1-1-1- وضعیت اجتماعی استان101
3-1-1-2- وضعیت طبیعی و اقتصادی لستان107
3-2- شهر قم114
3-2-1- موقعیت تاریخی شهر قم و وجه تسمیه آن114
3-2-2- موقعیت مذهبی  شهر قم116
3-2-3- آثار تاریخی شهر قم116
3-2-4-جغرافیا و حدود شهر قم118
3-2-5- توپوگرافی و شیب119
3-2-6- زمین‌شناسی و خاک119
3-2-7- زلزله و تکتونیک120
3-2-8-منابع آب121
3-2-9- جمعیت و مهاجرت122
3-2-10- اوضاع اقتصادی شهر قم126
3-2-11- توسعه کالبدی شهر قم128
 فصل چهارم: بررسی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم و تحلیل وضع موجود134
4-1-موقعیت جغرافیایی محله قلعه کامکار134
4-2- تاریخچه شکل‌گیری محله قلعه کامکار134
4-3- گردآوری اطلاعات میدانی135
4-4- ویژگی های اجتماعی136
4-4-1- جمعیت و خانوار136
4-4-2- مهاجرت137
4-4-3- میزان سواد و تحصیلات139
4-5- ویژگی های اقتصادی و اشتغال140
4-6- ویژگی های مالکیت زمین و مسکن142
4-7- ویژگی‌های کالبدی142
4-7-1- مسکن142
4-7-2- تاسیسات موجود در محله144
4-7-3- کاربریها144
4-8- مشکلات موجود در خانه و ساکنین آن145
4-9- مشکلات موجود در محله146
4-10- جمع‌بندی147
 فصل پنجم: راهکار و پیشنهادات 150
5-1- راهکارهای جهانی در برخورد با اسکان غیررسمی150
5-2- مختصری از راهکار و پیشنهادات موجود برای ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی در ایران154
5-3- آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به سئوالات تحقیق158
5-4- ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهرقم160
5-5-عناوین پژوهش‌های پیشنهادی175
 منابع و ماخذ176

 

 

فهرست نقشه ها و تصاویر   
نقشه ها 
نقشه ایران و استان قم 
نقشه استان قم به تفکیک بخش 
نقشه شهر قم 
نقشه محله قلعه کامکار 
تصاویر 
تصویر هوایی شهر قم 
تصویر هوایی از محله قلعه کامکار 
تصویر رها بودن فاضلاب خانگی و آبهای غیر بهداشتی در سطح محله قلعه کامکار 
تصویر پراکندگی نخاله های ساختمانی و زباله در سطح محله قلعه کامکار 
تصویر دستفروشی در محله قلعه کامکار 
تصویر جمع آوری زباله توسط مامورین شهرداری در محله قلعه کامکار 
تصویر کوچه های تنگ و باریک در محله قلعه کامکار 
تصویر بازی کودکان در کوچه و معابر خاکی در محله قلعه کامکار 
تصویر عبور برق فشار قوی از کنار محله قلعه کامکار 
تصویر حفاری کوچه برای لوله گذاری اب  
تصویر پراکندگی نخاله ساختمانی در سطح محله قلعه کامکار 
تصویر نگهداری دام در محله قلعه کامکار 
تصویر نمایی ار محله قلعه کامکار 
تصویرخانه های بسیار کوچک  و محقر در محله قلعه کامکار 
دور نمایی از ضلع شمالی محله قلعه کامکار 
دور نمایی از ضلع جنوبی محله قلعه کامکار 
نمایی از محله قلعه کامکار و پراکندگی خانه ها 
 

 

فهرست نمودارها صفحه 
نمودار جمعیت استان قم در سال 75-35102
نمودار هرم سنی جمعیت استان قم در سال 1375104
نمودار جمعیت باسودان 6 ساله و بیشتر استان در سال 1375 105
نمودار نرخ فعالیت و بیکار در جمعیت فعال 10 ساله وبیشتر در سال 1375113
نمودار نسبت جمعیت بر حسب سن در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار نسبت جمعیت برحسب تابعیت در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار نسبت جمعیت برحسب مدت اقامت در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار نسبت جمعیت برحسب محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار درصد پاسخ ها در علت تغییر محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار نسبت جمعیت برحسب استان محل اقامت قبلی در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار وضعیت تحصیلی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار وضعیت سواد جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار درصد وضعیت دوره یا مدرک تحصیلی افراد با سواد در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار وضعیت فعالیت در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار درصد جمعیت شاغل سرپرست خانوار بر حسب نوع شغل در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار وضعیت زناشویی جمعیت در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار درصد واحدهای مسکونی بر حسب تعداد اتاق در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زیر بنای خانه در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار واحدهای مسکونی بر حسب مساحت زمین در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار مسکونی با انواع اسکلت بر حسب مصالح عمده بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار خانوارها بر حسب تاسیسات در اختیار در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار ساختمان های مسکونی بر حسب نوع اسکلت بنای ساختمان در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار خانوار بر حسب نوع گویش زبان در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار خانوار بر حسب میزان درآمد در محله قلعه کامکار شهر قم 
نمودار خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار در محله قلعه کامکار شهر قم 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید