پایان نامه بررسی و تحلیل بافت تاریخی- فرهنگی شهرستان بناب


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : چهارجوب تحقیق:

(پروپزال) 1 -1- بیان مسئله:

بافت های تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند. شناسایی وضعیت کالبدی و عملکردی این بافتها به منظور برنامه ریزی و مدیریت، حفظ و نگهداری آنها از اقدامات اولیه و مهمی است که باید صورت پذیرد. فرسودگی بافت ها و عدم عمران خودجوش مردم باعث متروک شدن این سرمایه های تاریخی و فرهنگی شده، و نیز انهدام ساختار اقتصادی گذشته و مشاغل قدیمی که روزی مایه حیات شهری بودند و عدم کارایی کالبدی بافت ها در زندگی امروزه ساکنین این بافت ها و نبود سرانه های خدماتی مناسب زندگی از جمله مسائل قابل بحث و تعامل است. شهر موجودی است زنده و فعال که با نبض زندگی و نیازهای روزمره مردم در تپش است. بنابراین وقتی فکر استفاده فعال و امروزی از بافتها و ساختمانهای قدیمی در شهرها مطرح میگردد، این بافتها و بناها نیز باید مطابق با زمان برای پاسخگویی به نیازهای جدید تجهیز و آماده گردند و با مقتضیات زندگی امروز تطابق یابند. نوسازی بافت قدیمی کاری جند بخشی و میان بخشی، از این رو نیازمند مطالعات گوناگون در زمینه تاریخ بافت شهری، سیستم ساختمانی بناهای قدیمی و نحوه بازسازی و رفع مشکلات آنها، شناخت الگوی معماری موجود در بافت تاریخی، شناخت عناصر معماری و ساختمانی در بناهای قدیمی دورههای مختلف، مطالعات اقتصادی و حقوقی در خصوص نحوه جلب سرمایهگذاری و حصول بازدهی اقتصادی و … است. همچنان که شکلگیری و رونق و سپس فرسودگی و بیاعتبار شدن بافتهای شهری امری تدریجی است، نوسازی و بازسازی بافت قدیمی نیز کاری تدریجی و جزء به جزء خواهد بود. با همین قیاس سرمایهگذاری در این بافتها نیز فرایندی تدریجی و مستمر و نیازمند زمان است. این فرایند سرمایه گذاری تدریجی نه تنها باید بافتها و ساختمانهای فرسوده را نوسازی و بازسازی کند، بلکه باید مردم شهر و به ویژه ساکنان بافتهای قدیمی را نسبت به سرنوشت آینده این بخش از شهر آگاه، حساس و علاقمند سازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید