پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی


دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده صنایع دستی

گروه صنایع دستی

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته صنایع دستی

گرایش طرح و تولید محصولات چوبی

بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی

به منظور طراحی و ساخت صندلی چوبی

استاد راهنما اول

دکتر قباد کیانمهر

استاد راهنما دوم

خانم بهاره تقوی نژاد

استادان مشاور

آقای کمال مسائلی

آقای هوشنگ فتحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. لذا نقوش و نمادهایی که ریشه در گنجینه ی ارزشمند هنرهای سنتی ما دارند، قابلیت بهره مندی در تزئینات صندلی و مبل، در دوره ی معاصر را دارا می باشند، به ویژه نقوش دوره صفویه خصوصاً آن دسته از نقوش که در مسجد جامع عباسی اجراء شده اند، بسیار غنی و ارزشمند می باشند از این رو همواره مورد توجه هنرمندان هنرهای سنتی در دوره ی معاصر و دوره های بعد خواهند بود. حال یکی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان ویژگی های بصری نقوش مسجد جامع عباسی را در تزئینات مبل و صندلی به کار برد؟ پژوهش انجام شده از نظر هدف در دسته کاربردی و توسعه ای قرار می گیرد، زیرا حاصل آن منجر به تولید وسیع محصول می گردد. همچنین تحقیق مذکور از نظر روش؛ تاریخی، توصیفی و تجربی می باشد. زیرا به بررسی تزئینات مسجد جامع عباسی و توصیف آن می پردازد. از جمله نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی نقوش مسجد جامع عباسی دست یابی به این مهم می باشد که نقش مایه ها و ترکیب بندی های به کار رفته در این مسجد نسبت به سایر بناهای هم عصر خود در اصفهان از لحاظ تنوع، اندازه و فرم، ضمن حفظ اصالت نقش مایه ها، قابلیت بیشتری جهت استفاده در مبلمان و صندلی را دارا می باشند.

کلید واژه ها: ویژگی بصری، طراحی سنتی، صندلی، تزئینات معماری، مسجد جامع عباسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فهرست

پیشگفتار

فصل اول : کلیات

1 – 1 بیان مسئله 2

1 – 2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3

1 – 3 اهداف پژوهش 3

1 – 4 روش پژوهش 4

1 – 4 – 1 روش تحقیق از نظر هدف 4

1 – 4 – 2 روش تحقیق از نظر روش 4

1 – 4- 3 قلمرو مکانی پژوهش 4

1 – 5 قلمرو زمانی پژوهش 4

1 – 6 روش نمونه گیری و تعیین حجم ها 4

1 – 7 ابزار های گرد آوری 5

1 – 8 روش تجزیه و تحلیل 5

1 -9 محدودیت های پژوهش 5

1 – 10 پیشینه پژوهش 5

1 -11 – 1 دسته ای که موضوع آن ها در باب دوره تاریخی صفویه است 5

1 – 10 – 2 گروهی به که آثار معماری، تزئینات معماری دوره صفوی و معرفی نقوش اسلیمی و ختایی پرداخته اند 6

1- 10 – 3 دسته ای که در ارتباط با آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط به آن و بررسی اثاث منازل در گذشته دارد 8

فصل دوم : زمینه های تحقیق

2 – 1 تاریخچه ی دوره صفوی 11

2 – 2 مسجد جامع عباسی 19

2 – 3 ویژگی های بصری شاخص تزئینات مسجد جامع عباسی 31

2 – 4 عناصر و شاخصه های کاشی کاری در مسجد جامع عباسی 31

2 – 4- 1 رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش 31

2 – 4- 2 تناسبات و ترکیب نقوش گیاهی و اسلیمی در کاشی کاری 32

2 – 4- 3 کاربرد صحیح به جا از قرینه سازی در نقوش گیاهی و رنگ ها 32

2 – 4- 4 کاربرد خط ثلث و نسخ در کتیبه های کاشی کاری 32

2- 4- 5 سکون و آرامش 32

2 – 4 – 6 ویژگی حرکت دورانی مارپیچی اسلیمی ها 33

2 – 4- 7 مفاهیم نمادین بین اسلیمی ها و ختایی ها 33

2 – 4- 8 استفاده وسیع از بندهای اسلیمی، سر اسلیمی، اسلیمی های دهنه اژدری و اسلیمی های ماری 33

2 – 4 – 9 کاربرد گسترده ی نقش گل شاه عباسی، برگ مو، گل پنج پر، بادامچه و جوانه 34

2 – 5 تزئینات معماری در دوره ی صفوی و در مسجد جامع عباسی 34

2 – 5- 1 فنون و روش ها 34

2 – 5 – 2 کاشی کاری 35

2 – 5 – 3 کاشی یک رنگ 36

2 – 5 – 4 کاشی معرق 36

2 – 5 – 5 کاشی هفت رنگ 37

2 – 5 – 6 مقرنس کاری 39

2 – 6 طرح و نقش در دوره ی صفوی 40

2 – 6 – 1 کتیبه نگاری 41

2 – 6 – 2 نقوش حیوانی 42

2 – 6 – 3 نقوش انسانی 43

2 – 6 – 4 نقوش گیاهی 43

2 – 6 – 4 – 1 اسلیمی 44

2 – 6 – 4 – 2 گل شاه عباسی 46

2 – 6 – 4 – 3 ختایی 47

2 – 6 – 4- 4 نگاره های ابری 47

2 – 6 – 5 نقوش هندسی 48

2 – 6 – 6 نقوش خطی 48

2 – 7 جمع بندی 55

فصل سوم : پیشینه استفاده از چوب در مبلمان

3 – 1 مروری بر تاریخچه ی استفاده از چوب در ایران 60

3 – 1 – 1 پیش از اسلام 60

3 – 1 – 2 دوره اسلامی 60

3 – 2 پیشینه ی مبل سازی در ایران 61

3 – 2 – 1 پیش از اسلام 62

3 – 2 – 1 – 1 دوره عیلامی 62

3 -2 – 1 – 2 دوره هخامنشی 63

3 – 2 – 1 – 3 دوره سلوکی و اشکانی 64

3 -2 – 1 – 4 دوره ساسانی 65

3 – 2 – 2 اوایل دوره اسلامی، دوره سلجوقی 66

3 – 2 – 2 – 1 دوره ایلخانی 66

3 – 2 – 2 – 2 دوره تیموری 67

3 – 2 – 2 – 3 دوره صفوی 68

3 – 2 – 2 – 4 دوره قاجار 70

3 – 2 – 2 – 5 دوره معاصر 72

3 – 3 ویژگی چوب 73

3 – 4 ویژگی الوار مناسب مورد استفاده در حرف ی مبلمان سازی 74

3 – 5 اصول و طراحی مبلمان 74

فصل چهارم : پروژه عملی

4 – 1 پروژه ی شماره ی 1 نیم ست مبلمان 77

4 – 1 – 1 طراحی نقوش در تاج مبل، صندلی و کاناپه 77

4 – 1 – 2 طراحی فرم در تاج مبل، صندلی و کاناپه 82

4 – 1 – 3 آماده سازی مواد مورد نیاز برای ساخت تاج صندلی و مبل 84

4 – 1 – 4 پیاده کردن طرح ها و شبکه بُری قسمت های مورد نظر برای منبت کاری 85

4 – 1 – 5 آماده سازی وسایل مورد نیاز برای ساخت تکیه گاه مبل 87

4 – 1 – 6 پیاده کردن طرح ها و قسمت های مورد نظر در منبت کاری 87

4 – 1 – 7 طراحی نقش و فرم در پایه 89

4 – 1 – 8 پیاده کردن طرح ها و قسمت های مورد نظر در منبت کاری 90

4 – 1 – 9 طراحی نقوش برای زیر دسته و رو دسته در مُبل و کاناپه 91

4 – 1 – 10 مراحل نجاری و منبت زیر دسته و رو دسته 92

4 – 1 – 11 ماشین کاری و تمیز کاری 93

4 – 1 – 12 اتصال تکیه گاه به تاج مبل 94

4 – 1 – 13 ایجاد دوبل بر روی پایه ها و قیدها 95

4 – 1 – 14 کلاف بندی صندلی و مبل 96

4 – 1 – 15 کلاف بندی کاناپه 98

4 – 1 – 16 نصب و جاسازی زیر دسته و رو دسته 98

4 – 1 – 17 مراحل پوشش نهایی پروژه شماره 1 100

4 – 2 – 1 طراحی فرم و نقش در پروژه ی شماره 2 101

4 – 2 – 2 طراحی فرم ر تکیه گاه و پایه 102

4 – 2 – 3 آماده سازی مواد مورد نیاز 103

4 – 2 – 4 بستن چهارچوب پشت صندلی 104

4 – 2 – 5 پیاده کردن گره هشت و صابونک در تکیه گاه 105

4 – 2 – 6 پیاده کردن نقوش اسلیمی در دو طرف تکیه گاه 105

4 – 2 – 7 ساخت و نصب شاسی برای صندلی 106

4 – 2 – 8 اتصال قطعات به یکدیگر 106

فصل پنجم : نتیجه گیری

5 – 1 نتیجه گیری 112

5 – 2 منابع و مأخذ 113

5 – 3 چکیده انگلیسی 118

پیشگفتار

نقوش تزئینی از جمله اسلیمی ها، ختایی ها و هندسی بر روی آثار به جای مانده چه معماری و چه صنایع دستی از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. اسلیمی و ختایی هر دو نمایانگر نقوش گیاهی و طبیعت می باشند که به صورت انتزاعی در آمده اند. تکرار این نقوش در آثار بیانگر زمینه ی نعمت و برکت می باشد و در واقع گل و بوته ها تأکیدی بر علاقه ی ایرانیان به دوام زندگی می باشد. این نقوش گیاهی در واقع شکل تکامل یافته ی همان نقوش تزئینی قبل از اسلام می باشد، که اسلام به آن ظرافتی روحانی بخشیده است. هنرمند ایرانی در نقوش گیاهی به کمال رسیده و این نقوش در دستانش بیش از سبک های هنری دیگر به اوج خود رسیده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید