پایان نامه بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

 

عنوان :

بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز

     استاد راهنما:

 دکتر منصور شریفی

   استاد مشاور:

دکتر نوروز هاشم زهی

رساله کارشناسی ارشد

پاییز1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….5

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..8

اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………………11

هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..13

سئوالات اساسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم

تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….16

ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….16

تعادل از نگاه سیاسی…………………………………………………………………………………………………….21

تعادل از نگاه اجتماعی دینی ………………………………………………………………………………………..22

تعادل فرهنگی در جامعه………………………………………………………………………………………………23

تحقیقات پیشین (داخلی و خارجی) ……………………………………………………………………………..27

چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….33

برخی نظریات مطرح ………………………………………………………………………………………………………………..34

نتیجه نظریات و ارتباط با موضوع…………………………………………………………………………………………….54

عوامل متعادل کننده جامعه …………………………………………………………………………………………………..54

سطح خرد………………………………………………………………………………………………………54

سطح کلان…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم

روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..62

ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….64

متعیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………66

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….67

جامعه نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………….69

روش تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………69

ارائه مدلهای  نظری و تولید یک مدل بهینه ……………………………………………………………………….71

فصل چهارم

یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………75

تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………….86

آثار بهم ریختگی تعادل اجتماعی…………………………………………………………………………….86

شاخص های عدم تعادل…………………………………………………………………………………………..87

تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………88

تحلیل نرم افزاری و آماری داده ها………………………………………………………………………………………91

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………….104

روایی اطلاعات تحلیل شده…………………………………………………………………………………………………..106

برخی یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….112

بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….115

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………119

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………………………………….121

موانع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..123

مفاهیم وچکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..124

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………125

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………127

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید