پایان نامه بررسی وضعیت اخلاق حرفه ای دربین مدارس


۵-۱)سوالات تحقیق

۱٫آیا میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط است ؟

۲٫آیامیانگین نمرات پاسخگویان درخصوص اخلاق حرفه ای بالاترازحد متوسط است ؟

۳٫آیابین  فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت همکاران   رابطه وجود دارد؟

۴٫آیابین  فرهنگ سازمانی  وشایستگی تخصصی معلمان  رابطه وجود دارد؟

۵٫آیابین  فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی رابطه وجود دارد؟

۶٫آیابین فرهنگ سازمانی و رشد وتوسعه دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۷٫آیابین فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان رابطه وجود دارد؟

۸٫آیابین فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح رابطه وجود دارد؟

۹٫آیابین فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به موسسه وسازمان محل کار رابطه وجود دارد؟

۱۰٫آیابین  نظرات مدیران دبیرستان های شهر زاهدان درخصوص اصول اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی با توجه به متغیر های دموگرافیک(جنسیت،سن،مدرک تحصیلی،سابقه خدمت) تفاوت وجود دارد؟

  1. آیا ابعاد اخلاق حرفه ای می تواند فرهنگ سازمانی را پیش بینی کند؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید