پایان نامه بررسی واژه های تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی«M.A.»

عنوان:

بررسی واژه های تیره و شفاف در شعر کودک و نوجوان

استاد راهنما: 

دکتر واله جلالی

استاد مشاور:

دکتر سید رضا معین زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… ‌ل

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 3

1-1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………… 4

1-3- اهداف تحقیق:…………………………………………………………………………………………… 5

1-3-1- اهداف کلی:……………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2- اهداف جزیی :………………………………………………………………………………………… 5

1-4- سؤالات تحقیق:…………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….. 7

1-6- تعریف واژگان کلیدی :……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. 7

فصل سوّم : روش تحقیق…………………………………………………………………………… 19

محدودیت ها و موانع…………………………………………………………………………………… 123

فصل چهارم : یافته های تحقیق……………………………………………………………….. 22

بخش اول : زبان…………………………………………………………………………………………….. 23

4-1-1- از میان رفتن انگیزش………………………………………………………………………………… 23

4-1-2- انگیزش آوایی و ساختی……………………………………………………………………………. 23

4-1-3- تغییرات آوایی…………………………………………………………………………………………… 26

4-1-4- معنی حقیقی ومعنی مجازی……………………………………………………………………….. 28

4-1-5- ریشه شناسی یا وجه اشتقاقی………………………………………………………………….. 30

4-1-6- انواع ریشه شناسی عامیانه………………………………………………………………………… 31

4-1-7- معرفی شفافیت و تیرگی معنایی…………………………………………………………….. 34

4-1-8- واژه مشتق و واژه مرکب……………………………………………………………………………. 41

4-1-9- واژه های غیر بسیط……………………………………………………………………………………. 50

4-1-10- اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….. 54

4-1-11- ارتباط معنایی بین اجزای واژه مرکب……………………………………………………. 58

بخش دوم : موضوع اصلی شعر کودک و نوجوان (خداوند)…………………………………………….. 73

4-2-1-ریشه های شعر کودک در ایران :………………………………………………………………. 75

4-2-2- دوره مشروطه :……………………………………………………………………………………… 76

4-2-3- دوره پس از مشروطه :……………………………………………………………………………….. 76

4-2-4- بنیانگذاران شعر کودک درایران………………………………………………………………… 76

4-2-5- دوره های سه گانه شعر کودک در ایران……………………………………………………. 77

4-2-6-جمع آوری اطلاعات در اشعار کودک و نوجوان :…………………………………………. 77

4-2-7-ترکیبات وصفی و اضافی:………………………………………………………………………………. 77

4-2-8-تشبیهات :………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-9-برشمردن نعمت ها :……………………………………………………………………………………….. 81

4-2-10-دعا ها و درخواستها :…………………………………………………………………………………….. 86

4-2-11-جایگاه خدا :………………………………………………………………………………………………… 87

4-2-12-عبادت  و ارتباط با خدا :……………………………………………………………………………… 89

بخش سوم : کلمات تیره و شفاف در شعر شاعران کودک…………………………………………….. 91

4-3-1- محمود کیانوش پدر شعر کودک…………………………………………………………………. 91

4-3-2- مصطفی رحمان دوست………………………………………………………………………………….. 96

4-3-3- اسدالله شعبانی…………………………………………………………………………………………….. 102

4-3-4- پروین دولت آبادی…………………………………………………………………………………….. 105

4-3-5- جعفر ابراهیمی…………………………………………………………………………………………… 110

4-3-6- افسانه شعبان نژاد………………………………………………………………………………………… 113

4-3-7- عباس یمینی شریف…………………………………………………………………………….. 115

4-3-8- احمد شاملو…………………………………………………………………………………….. 117

4-3-9- بیوک ملکی…………………………………………………………………………………… 120

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………. 124

5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 125

5-2- پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 126

منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………… 127

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید