پایان نامه بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی


چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در این زمینه باشد. در حالی که قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید، این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا تکیه بر قدرت هنجاری این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه‌پردازان این حوزه را دربر می گیرد. منظور از قدرت هنجاری اتحادیه‌ی اروپا به معنی استفاده از پتانسیل های غیرمادی قدرت به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است.

از دیگر سوی منطقه بالکان غربی و یا به نوعی کشورهای یوگسلاوی سابق به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مرزی از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. در نتیجه اتحادیه اروپا خصوصا از سال 1990 سیاست پیچیده ای را در جهت سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات در این منطقه تدوین کرده است.

به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در این منطقه بیش از وجهه نظامی و غیر نظامی از منظر  هنجاری قابل ارزیابی باشد و اتحادیه اروپا با وعده الحاق این کشور ها به اتحادیه، امضاء قرارداد ثبات و همبستگی، اعطا، مشوق های اقتصادی و دیگر برنامه ها در صدد تاثیر گزاری هنجاری بر این منطقه با هدف ایجاد ثبات و همسویی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه است.

فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

  1. فصل اول: کلیات پژوهش… 3

1-1. بیان مسئله. 3

1-2. هدف تحقیق. 6

1-3. اهمیت و انگیزه تحقیق. 6

1-4. سئوال های اصلی و فرعی. 7

1-5. فرضیه. 7

1-6. متغیرها 7

1-7. تعریف مفاهیم. 8

1-8. روش گرد آوری اطلاعات.. 14

1-9.  قلمرو تحقیق. 15

1-10.  محدودیت ها و مشکلات تحقیق. 15

1-11. نوع تحقیق. 15

1-12. روش تحقیق. 16

1-13. پیشینه پژوهش… 17

1-14. سازماندهی پژوهش… 20

  1. فصل دوم: مکتب انگلیسی، سازه انگاری و قدرت هنجاری.. 22

2-1. مکتب انگلیسی. 22

2-1-1. آنارشی و نظم. 23

2-1-2. نهادهای بین المللی و همکاری از دید مکتب انگلیسی. 24

2-1-3. مفهوم قدرت از نگاه مکتب انگلیسی. 24

2-2. نظریه سازه انگاری.. 26

2-2-1. روند شکل گیری.. 26

2-2-2. تقسیم بندی سازه انگاری.. 27

2-2-3. اصول و مفروضات اساسی. 28

2-2-4. هویت دولت.. 30

2-2-5. مفهوم قدرت از نگاه سازه انگاران. 31

2-3. قدرت هنجاری.. 32

2-3-1. قدرت مدنی. 33

2-3-2. قدرت نظامی. 34

2-3-3.  قدرت هنجاری اتحادیه اروپا 35

2-3-4. تفاوت قدرت مدنی و قدرت هنجاری.. 39

2-4 مدلهای شیمل فنینگ 40

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید