پایان نامه بررسی همراهی پلی­مورفیسم­های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز

فهرست مطالب
صفحهعنوان
1چکیده
2فصل اول : کلیات تحقیق 
31-1 . اندومتریوز
41-2 . علائم و نشانه ها
41-2-1 . درد لگن
51-2-2 . ناباروری
51-2-3 . دیگر نشانه ها
61-3 . عوارض
61-4 . ریسک فاکتورها
61-4-1 . آلودگی محیط
71-4-2 . ژنتیک
11P53 . 1-2-4-1
15PAI-1 . 1-2-4-2
161-4-3 . پیری
171-4-4 . فاکتورهای هورمونی و قاعدگی
171-4-5 . فاکتورهای ایمونولوژیکی
181-5 . پاتوفیزولوژی
191-5-1 . تشکیل آندومتر نابه جا
191-5-2 . تئوری قاعدگی برگشتی
211-5-3 . تئوری متاپلازی
211-5-4 . تئوری انتقال لنف و خون
221-5-5 . تئوری جایگزینی تصادفی
221-6 . محل بروز
231-7 . تشخیص اندومتریوز
241-7-1 . مراحل اندومتریوز
251-7-2 . مارکرهای اندومتریوز
261-7-3 . پاتوفیزیولوژی
261-8 . پیشگیری
261-9 . درمان
271-9-1 . جراحی
281-9-2 . درمان داروئی
311-9-3 . درمان ناباروری
311-10 . اپیدمیولوژی
331-11 . اهداف
331-11-1 . هدف اصلی
331-11-2 . اهداف اختصاصی
34فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
352-1 . مطالعات انجام شده بر روی ژن 53P
392-2 . مطالعات انجام شده بر روی ژن l-PAI
44فصل سوم : مواد و روش ها
453-1 . افراد مورد مطالعه و جمع آوری نمونه ها
463-2 . استخراج DNA
463-2-1 . مواد و وسایل مورد نیاز
473-2-2 . تهیه محلول های مورد نیاز
483-2-3 . روش کار
493-3 . بررسی کیفی و کمی DNA استخراج شده
493-3-1 . بررسی کیفی
493-3-2 . بررسی کمی
503-4 . تعیین ژنوتیپ نمونه ها
503-4-1 . طراحی پرایمرها
503-4-1-1 . پرایمر کدون 11 ژن 53P
503-4-1-2 . پرایمر کدون 72 ژن 53P
503-4-1-3 . پرایمر کدون 248 ژن 53P
513-4-1-4 . پرایمر ژن

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید