پایان نامه بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

زیست شناسی علوم جانوری

گرایش (فیزیولوژی جانوری)

عنوان

بررسی نقش گیرنده 5-HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل صرعی کیندلینگ موش صحرایی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد محمدزاده

 

استاد مشاور

جناب آقای دکترغلامحسن واعظی

 

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه. 3

فصل دوم:مروری بر مطالعات انجام شده

2-1- صرع. 7

2-1-1- تقسیم بندی انواع صرع. 8

2-1-2- مکانیسم های ایجاد صرع. 9

2-1-3- آناتومی عملکردی صرع لیمبیک… 10

2-1-4- مدل های آزمایشگاهی ایجاد صرع. 11

2-2- کیندلینگ… 11

2-2-1- انواع کیندلینگ… 12

2-2-2-کیندلینگ  پنتیلن تترازول. 13

2-2-3- تقویت سیناپسی.. 13

2-2-4- تقویت سیناپسی ناشی از PTZ. 14

2-2-5- مراحل مختلف تشنج های ناشی از کیندلینگ… 15

2-3- تشکیلات هیپوکمپ… 16

2-3-1-نقش هیپوکمپ در تشنج.. 17

2-3-1-1-ارتباطات شکنج دندانه دار. 17

2-3-1-2-شکنج دندانه دار و کیندلینگ… 18

2-4-نقش نوروترانسمیترها در صرع. 19

2-4-1- استیل کولین.. 19

2-4-2-نوراپی نفرین.. 20

2-4-3-گابا(GABA) 20

2-4-4- اسیدهای آمینه تحریکی.. 21

2-4-5- آدنوزین.. 21

2-4-6- دوپامین.. 22

2-4-7- سروتونین.. 22

2-5- سیستم سروتونرژیک و صرع. 23

فصل سوم:مواد و روش ها

3-1- آماده سازی مواد و وسایل لازم. 26

3-1-1- تهیه الکترود. 26

3-1-2- تهیه کانول. 26

3-1-3- آماده سازی دارو. 27

3-1-3-1- داروی مورد استفاده 27

3-1-3-2- تهیه دوزهای مختلف دارو. 27

3-2- جراحی حیوانات… 27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید