پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

۱-۳ -ضرورت و اهمیت پژوهش

 

مطالعه درباره اختلالات خوردن به عنوان یکی از اختلالات عصبی و روانی همراه با بیشترین مرگ و میر و تلفات اهمیت بالایی دارد (میلر[۱] و همکاران، ۲۰۰۵ به نقل از استرگل-مور و بولیک[۲]، ۲۰۰۷). در طی دهه های اخیر با رشد زیاد این اختلال مواجه هستیم (گارنر[۳] و همکاران، ۱۹۸۳).

در حالی که افزایش نرخ چاقی در جمعیت عمومی مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از رفتارهای مرتبط با کنترل وزن سالم در نظر گرفته می شود، تعداد زیادی از زنان با وزن نرمال هنوز اظهار نارضایتی نسبت به جنبه هایی از شکل و بدنشان را ابراز می نمایند. ( هونگ[۴]،۱۹۹۴؛ برونل[۵]، ۱۹۹۱). متاسفانه دخترانی که سطح بالایی از نارضایتی بدنی را گزارش کرده اند در یک سری از رفتارهای کاهش وزن ناسالم شرکت می کنند رفتارهایی هم چون ممانعت از خوردن غذا، پاکسازی، تمرین های ورزشی شدید، که بر رفتارهایی تعیین کننده سلامت مثل زمان رشد و بلوغ تاثیر میگزارد (ریکاردل[۶] و مک کابی[۷]،۲۰۰۱).

عوامل زیادی در شروع و نگه داری اختلال تصویر بدنی دخالت می کنند که شامل عوامل فیزیولوژیکی (مثل شاخص توده بدنی)، عوامل روانی (مثل کمال گرایی، عزت نفس پایین ) و عوامل اجتماعی ، فرهنگی (مثل خانواده ، هم سالان، شریک عشقی و رسانه) می باشد (لیتلتون[۸] و آلن کلیک[۹]،۲۰۰۳).

یکی از متغیرهای مرتبط با نارضایتی بدنی، باز داری از خوردن و دیگر جنبه های اختلالات خوردن شاخص حجم توده بدنی[۱۰]BMI) ) می باشد (استیک[۱۱]،۲۰۰۲). تحقیقات نشان داده که پسران و دخترانی که شاخص حجم توده بدنی  بالایی را گزارش نموده اند نیاز بیشتری برای لاغری احساس می نمایند (ریکاردل و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۳؛ چن و همکاران[۱۳]،۲۰۰۶). شاخص حجم توده بدنی بالا با ساختارهایی هم چون نارضایتی بدنی، کشش برای لاغری، خود ارزشی پایین، نگرانی درباره سنگین وزن بودن یا شدن و رژیم گرفتن مرتبط می باشد (وندروال[۱۴] و تلن[۱۵]، ۲۰۰۰).

[۱] Miller

[۲] Striegal-Moore & Bulic

[۳] Garner

[۴] Huon

[۵] Brownell

[۶] Ricciardelli

[۷] Mccabe

[۸] Littleton

[۹] Ollenclick

[۱۰] Body Mass Index

[۱۱] Stice

[۱۲] Riccardelle

[۱۳] Chen

[۱۴] Vanderwal

[۱۵] Thelen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– بررسی نقش کمال گرایی در پيش بيني نارضایتی بدنی

۲- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی

۳- بررسی نقش BMI در پیش بینی نارضایتی بدنی

۴- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی

۵- بررسی نقش نارضایتی بدنی در پیش بینی اختلالات خوردن

۶- بررسی نقش کمال گرایی در پیش بینی اختلالات خوردن

۷- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن

۸- بررسی نقش BMI در پیش بینی اختلالات خوردن

۹- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی