پایان نامه بررسی نقش پناهندگان و فراریان در بروز خصومت میان ایلخانان و ممالیک


چکیده  

یکی از تحولات برجسته در نیمه سده هفتم هجری / سیزدهم میلادی، برپایی حکومت ایلخانان مغول در چارچوب مرزهای سیاسی ایران است. از ویژگی های قابل توجه این حکومت، چالش های مرزی و اختلافات سیاسی- نظامی آنان با همسایه غربی خود، ممالیک مصر بود. در این میان، نقش گروه های فراری و پناهنده در بروز و تشدید خصومت میان ایلخانان و ممالیک از اهمّیت خاصی برخوردار است.

این رساله برآن است تا با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی به بررسی توصیفی و تحلیلی نقش پناهندگان و فراریان در بروز و تداوم روابط خصمانه میان ایلخانان و ممالیک، به تبیین امواج افراد و گروه های فراری، علل تحرکات و تأثیرات ناشی از فعالیت های آنان بپردازد.

مسئله اساسی پژوهش حاضر بررسی تحرکات و اقدامات گروه های فراری و پناهنده در شکل گیری و تداوم خصومت در مناسبات سیاسی _ نظامی میان ایلخانان و ممالیک می باشد. همچنین واکاوی علل و عوامل سرکشی گروه های فراری، چگونگی برخورد طرفین مخاصمه با آنان و تأثیرات و تغییرات ناشی از حضور این امواج مخالف در قلمروی دشمن نیز از دیگر مسائل اصلی مطروحه در رساله حاضر می باشد.

بررسی منابع و مآخذ نشان می دهد که فراریان به دلایل مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و… با ملحق شدن به طرفین مخاصمه، طی مدت شصت / 60 سال، در شکل گیری و تشدید وضعیت جنگی میان دو دولت، نقش مؤثری را ایفا کردند. از گروه های فراری و پناهنده به خوبی استقبال می شد و آنها با پیوستن به یکی از         دو دولت، علاوه بر تحریک آنان برای حمله به قلمروی طرف مقابل، امتیازات خاص و قابل توجهی را نیز دریافت کردند و موجبات تغییرات مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و … را فراهم نمودند.

 

مقدمه: طرح تحقیق

اضمحلال خوارزمشاهیان، اسماعیلیه الموت و خلافت عباسی بغداد، در زمره برجسته ترین پیامدهای یورش مغولان به قلمروی اسلامی محسوب می شوند. تکاپوهای نظامی- سیاسی این مهاجمان موجبات شکل گیری حکومت مغولی ایلخانان را در چارچوب مرزهای ایران فراهم ساخت. با           به قدرت رسیدن منگوقاآن فرزند تولوی، امپراتوری مغول دستخوش تحولاتی بنیادین و چشمگیر گردید. متعاقب آن ایران نیز از این تغییرات در امان نماند، زیرا دستیابی به ایران راه را برای فتوحات آینده مغولان آماده می کرد. از طرفی، هنوز برخی از مناطق خوارزمشاهی به طور کامل تصرف نشده و قدرت مغولان به طور تمام و کمال استحکام نیافته بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید