پایان نامه بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام


دانشگاه آزاد اسلامی

       واحد تهران مرکز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد(M.Sc) رشته تاریخ اسلام

عنوان:

بررسی نقش و آثار فتح مکه در پیشبرد اسلام

استاد راهنما:

دکتر محمد سپهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. 6

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………. 6

3-1- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

4-1- جنبه جدید بودن………………………………………………………………………………. 9

5-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 9

6-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………. 10

7- 1- فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 10

8-1- ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………. 10

9-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 11

10-1- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. 11

فصل دوم: موقعیت و جایگاه مکه و کعبه قبل از اسلام

1-2- موقعیت جغرافیایی جزیره العرب………………………………………………………….. 22

2-2- موقعیت جغرافیایی مکه……………………………………………………………………… 23

3-2- موقعیت اقتصادی مکه………………………………………………………………………… 24

4-2- مکه در ادوار گذشته …………………………………………………………………………. 28

5-2- کوههای اطراف مکه…………………………………………………………………………… 28

6-2- دره های اطراف مکه………………………………………………………………………….. 29

7-2- چگونگی بوجود آمدن خانه کعبه…………………………………………………………… 43

1-7-2- حل مشکل………………………………………………………………………………….. 43

8-2 چگونگی بوجود آمدن مسجد الحرام و اهمیت آن……………………………………….. 44

9-2- جایگاه کعبه نزد ملت ها…………………………………………………………………….. 44

1-9-2- اعراب………………………………………………………………………………………… 44

2-9-2- ایرانیان……………………………………………………………………………………….. 45

3-9-2- یمنی ها………………………………………………………………………………………. 45

4-9-2- رومیان……………………………………………………………………………………….. 46

10-2- جایگاه کعبه نزد ادیان مختلف……………………………………………………………. 47

1-10-2- یهود………………………………………………………………………………………… 47

2-10-2- نصارا……………………………………………………………………………………….. 47

3-10-2- هندو………………………………………………………………………………………… 48

4-10-2- صابئین……………………………………………………………………………………… 48

5-10-2- چرا کعبه را کعبه نامیدند………………………………………………………………… 49

6-10-2- نام های کعبه در قرآن…………………………………………………………………… 50

7-10-2- چرا مکه را بکه نامیدند………………………………………………………………….. 52

8-10-2- علت نام گذاری مکه به ام القری……………………………………………………… 53

9-10- ویژگی های کعبه در قرآن…………………………………………………………………. 54

10-2- قسمتهای مقدس کعبه………………………………………………………………………. 58

1-10-2- ملتزم………………………………………………………………………………………… 58

2-10-2- مستجار…………………………………………………………………………………….. 58

3-10-2- شاذروان……………………………………………………………………………………. 58

40-10-2- حطیم……………………………………………………………………………………… 59

5-10-2- حجر اسماعیل…………………………………………………………………………….. 59

6-10-2- ناودان رحمت…………………………………………………………………………….. 59

7-10-2- مقام ابراهیم………………………………………………………………………………… 60

8-10-2- پرده کعبه…………………………………………………………………………………… 60

9-10-2- ارکان کعبه…………………………………………………………………………………. 61

10-10-2- رکن حجرالاسود……………………………………………………………………….. 61

فصل سوم: مکه در دوران اسلامی

1-3-  مکه از ظهور اسلام تا هجرت……………………………………………………………… 64

2-3- تاریخ پیامبر اسلام (ص) (ولایت، بعثت، دعوت)……………………………………… 66

1-2-3- کودکی و نوجوانی…………………………………………………………………………. 66

2-2-3- کلید شخصیت محمد(ص) در نوجوانی و جوانی…………………………………… 66

3-2-3- جوانی………………………………………………………………………………………… 67

4-2-3- ازدواج……………………………………………………………………………………….. 67

5-2-3- آغاز رسالت…………………………………………………………………………………. 68

6-2-3- دعوت خصوص- پنهانی و تبلیغ عملی………………………………………………. 68

7-2-3- انذار خویشاوندان و دعوت آشکار…………………………………………………….. 69

8-2-3- دعوت عمومی و آغاز صف بندی موحدان و مشرکان در مکه…………………… 69

9-2-3- علل مخالفت با اسلام…………………………………………………………………….. 70

10-2-3- اقدامات مشرکان…………………………………………………………………………. 70

11-2-3- شگردهای مسالمت آمیز………………………………………………………………… 71

12-2-3- نیرنگ های مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ………………………………… 71

13-2-3- اقدامات علیه بنیان فکری نهضت…………………………………………………….. 71

14-2-3- اقدامات علیه حامیان نهضت…………………………………………………………… 72

15-2-3- انزوای سیاسی و محاصره اقتصادی …………………………………………………. 73

16-2-3- توفیق دعوت در مکه و زمینه های هجرت به مدینه………………………………. 74

17-2-3- آخرین توطئه و هجرت پیامبر(ص) به مدینه………………………………………. 74

3-3- هجرت و نقش دینی، اجتماعی و سیاسی آن……………………………………………. 75

1-3-3- تاسیس ملت و گسترش اسلام………………………………………………………….. 76

2-3-3- وحدت جامعه در سایه پیوند معنوی افراد……………………………………………. 77

3-3-3- همزیستی مسالمت آمیز در قالب نخستین قانون اساسی………………………….. 78

4-3- ماهیت جنگ های پیامبر (ص)…………………………………………………………….. 78

1-4-3- تدابیر جنگی………………………………………………………………………………… 79

2-4-3- جریان نفاق و منافقان…………………………………………………………………….. 80

3-4-3- صلح حدیبیه………………………………………………………………………………… 82

4-4-3- برکات صلح حدیبیه………………………………………………………………………. 89

5-4-3- اعلام جهانی رسالت………………………………………………………………………. 89

5-3- ایمان به راه راستین (مباهله)………………………………………………………………… 90

1-5-3- فتح مکه پایان قدرت سیاسی مشرکان در حجاز……………………………………. 90

2-5-3- چاره جویی قریش………………………………………………………………………… 93

3-5-3- دستور بسیج………………………………………………………………………………… 94

4-5-3- به دام افتادن جاسوس…………………………………………………………………….. 96

5-5-3- حرکت به سوی مکه………………………………………………………………………. 97

6-5-3- تاکتیک جالب ارتش اسلام………………………………………………………………. 100

7-5-3- عباس ابوسفیان را از میان اردوگاه مسلمانان می برد……………………………….. 101

8-5-3- ابوسفیان در حضور پیامبر………………………………………………………………… 101

9-5-3- مکه بدون خونریزی تسلیم می شود…………………………………………………… 102

10-5-3- ابوسفیان رهسپار مکه می گردد……………………………………………………….. 104

11-5-3- نیروهای نظامی اسلام وارد شهر می شوند………………………………………….. 105

12-5-3- شکستن بتها شستشوی کعبه…………………………………………………………… 106

13-5-3- ورود سپاه اسلام به مکه و پرچمداری علی (ع)…………………………………… 107

14-5-3- بت شکنی علی (ع) در فتح مکه……………………………………………………… 108

15-5-3- پیامبر عفو عمومی اعلام می کند………………………………………………………. 109

16-5-3- بلال اذان می گوید………………………………………………………………………. 109

17-5-3- پیامبر با خویشاوندان خود سخن می گوید…………………………………………. 110

18-5-3- سخنان تاریخی پیامبر در مسجدالحرام………………………………………………. 111

19-5-3- جنایتگران دستگیر می شوند…………………………………………………………… 113

20-5-3- زنان مکه با پیامبر بیعت می کنند……………………………………………………… 113

21-5-3- بتخانه های مکه و حوالی آن ویران می شود……………………………………….. 114

 

فصل چهارم: نقش فتح مکه در توسعه اسلام

1-4- موانع و مخالفین گسترش اسلام……………………………………………………………. 118

2-4- عوامل گسترش اسلام………………………………………………………………………… 118

3-4- فتح مکه، همان فتح مبین و فتح قریب…………………………………………………… 120

1-3-4- کسانی که بعد از فتح مکه به اسلام روی آوردند……………………………………. 121

2-3-4- تاثیرات فتح مکه در توسعه و تثبیت اسلام…………………………………………… 123

4-4- نقش یهودیان و دیگر ادیان و نگاه قبائل و موضع گیری آنها در قبال فتح مکه….. 128

1-4-4- تحرکات هوازن در مقابل اسلام و لشکرکشی پیامبر(ص) به حنین……………… 128

2-4-4- غنایم جنگ و کشتگان……………………………………………………………………. 130

3-4-4- فتح آخرین سنگر مشرکان(طائف)…………………………………………………….. 130

4-4-4- تسلیم شدن مالک بن عوف……………………………………………………………… 132

5-4-4- تقسیم غنایم…………………………………………………………………………………. 132

6-4-4- لشکرکشی به شام(غزوه تبوک)…………………………………………………………. 133

7-4-4- گسترش اسلام در جزیره العرب در سال نهم و دهم………………………………. 135

8-4-4- آخرین سرایا………………………………………………………………………………… 137

9-4-4- وسعت و موقعیت جغرافیایی اسلام پس از فتح مکه تا رحلت پیامبر (ص)….. 139

5-4- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 140

منابع …………………………………………………………………………………………………….. 143

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید