پایان نامه بررسی نقش متغیرهای سن، جنسیت، تیپ شخصیتی و کانون کنترل سلامت بر شاخص های سلامت و رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو


۱-۵-۴-مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی

سابورین وهمکاران(۲۰۱۱) شکل کوتاهی از مداخله­ی روانی اجتماعی گروهی [۱] را طراحی کردند ویژه­ی اصلاح رفتار، کمک به مدیریت و ثبات هیجانی در بیماران دیابتی نوع ۲٫ هدف مداخلات روانی اجتماعی حمایت روانی بیماران است. در پژوهش حاضر، آموزش گروهی روانی اجتماعی ه  برگرفته از راهنمای جلسات مداخله­ی روانی اجتماعی گروهی سابورین و همکاران(۲۰۱۱)می باشد،

متغیر مستقل در مقیاس اسمی و دارای دوسطح است:

سطح اول، حضور در جلسه­های آموزش گروهی روانی اجتماعی به مدت۶ جلسه­ی یک ساعته است. این جلسه­ها بر اساس “راهنمای آموزش گروهی حمایت اجتماعی:  ویژه­ی افراد مبتلا به دیابت” اجرا می­شود )بودن در گروه مداخله(.

سطح دوم، عدم حضور در جلسه های آموزش گروهی حمایت اجتماعی است )بودن در گروه شاهد(.

۱-۵-۵-هموگلوبین گلیکوزیله

هموگلوبین گلیکوزیله یا هموگلوبین A1c ، شاخصی برای آگاهی از نحوه­ی کنترل دیابت است.  قند خون طی فرایندی بنام گلیکوزیله­شدن  به هموگلوبین متصل می­شود، هرچه قند­خون بیشتر باشد، گلوگز بیشتری به هموگلوبین وصل می­شود.  آزمایش هموگلوبین A1c ، مقدار گلیکوزیله شدن یا متوسط سطح قند خون را درطول ۸ الی ۱۶ هفته­ی گذشته نشان می­دهد.  دامنه­ی طبیعی هموگلوبین گلیکوزیله )که در افراد سالم دیده می شود(، ۴ تا۹/۵درصد است.  افراد مبتلا به دیابت به صورت معمول میزان بالایی از HbA1c دارند. میزان HbA1c فرد دیابتی که کنترل قند­خون مناسبی دارد در دامنه­ی مرجع  و یا نزدیک آن قرار دارد. برای کنترل مناسب، فدراسیون بین­المللی دیابت مقدار زیر۵/۶درصد را توصیه کرده است، در حالی که درصد توصیه شده توسط انجمن دیابت آمریکا زیر ۳ درصد است.  میزان بالای HbA1c نشان دهنده­ی کنترل ضعیف قند خون است )لارسن، هوردر و موقن­سن،۱۹۹۰؛ به نقل از پورشریفی و همکاران، ۱۳۸۶). رابطه­ی میان میزانHbA1c و متوسط قند خون در شکل زیر نشان داده شده است(فرمن و همکاران؛۲۰۰۷).

۳.Brief psychosocial Group intervention

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید