پایان نامه بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………….1
1- فصل اول – طرح پژوهش  
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………….3
1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………7
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………14
1-4- اهداف پژوهش ……………………………………………………17
1-4-1-هدف کلی ……………………………………………….17
1-4-2-اهداف اختصاصی ……………………………………………………………..17
1-5 – فرضیه های پژوهش …………………………………………..17
1-5-1- پیش فرض پژوهش ………………………………………..17
1-6 – قلمرو و محدودیت های پژوهش …………………………………………..18
1-6-1- محدودیت‌های پژوهش ………………………………………18
1-6-2-قلمرو پژوهش ……………………………………………18
1-7- تعاریف واژه ها ……………………………………………………………………………..18
1-7-1-کلسترول LDL …………………………………………20
1-7-2-کلسترول HDL …………………………………………………..20
1-7-3-لیپوپروتئین بسیار کم‌چگالVLDL ………………………………………………………………………….21
1-7-4-تری‌گلیسرید …………………………..23
1-7-5-موش نر آزمایشگاهی ………………………………24
2- فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش  
2-1- مقدمه ………………………………………………………….26
2-2- مبانی نظری پژوهش …………………………………………….26
2-2-1- کلسترول …………………………………………………26
2-2-2-طبقه بندی کلسترول ………………………………………….28
2-2-2-1- کلسترول LDL ……………………………………………….28
2-2-2-2- کلسترول VLDL ………………………………………………….29
2-2-2-3- کلسترول HDL ……………………………………………29
2-2-2-4-تری گلیسرید ……………………………………………30
2-2-3- تفاوت بین کلسترول LDL وHDL ……………………………… 31
2-2-4- اهمیت کلسترول در بیماری قلبی ……………………………………….31
2-2-5-مکانیزم مهار سنتز کلسترول ……………………………………..32
2-2-6-متابولیسم کلسترول ………………………………………..32
2-2-7- لیپوپروتئین ها و بیماری های قلب و عروق ………………………………34
2-2-7-1-پیشگیری از بیماریهای قلبی ……………………………………….35
2-2-7-2-نقش لیپوپروتئین ها در سلامت و بیماری …………………..36
2-2-8-نقش تراکم بالا لیپوپروتئین کلسترول ( HDL- C ) …………………………….36
2-2-8-1-شاخص¬های افزایش سطح کلسترول …………………………..37
2-2-9- مدیریت تغذیه از اختلالات در لیپوپروتئین …………………….37
2-2-9-1-رژیم غذایی و لیپوپروتئین …………………………………38
2-3- لیکوپن ………………………………………………..38
2-3-1-مشخصات لیکوپن …………………………………………41
2-3-1-1-نامهای دیگر لیکوپن ………………………………………..41
2-3-1-2-ترکیب مواد لیکوپن ………………………………………….41

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید